I samtidsmusikken er ideer om eksperimentering og innovasjon stadig i konfrontasjon med et sterkt historisk nærvær. Avleiringer fra historien finnes i instrumentene, institusjonene og fremføringspraksisene i dette feltet. Enkelte perioder, slik som etterkrigsmodernismen, forsøkte å fjerne disse avleiringene, mens andre perioder har vært opptatt av å fremkalle historiens sedimenter i den nye musikken. Eivind Buenes prosjekt Schubert Lounge undersøker forestillinger om historisitet på en uttalt måte, med utgangspunkt i Franz Schuberts sanger. Arbeidet stiller spørsmål ved forestillinger om musikalsk autentisitet ved å applisere metoder fra én tidsepoke på materialer som forbindes med andre historiske øyeblikk. I Schubert Lounge forsøker han å skape en opplevelse av ulike tidslag gjennom en teleskopisk lytteprosess, i det ulike praksiser blir konfrontert med hverandre i en konsert for sangere, ensemble og platespiller.

Biografi

Eivind Buene er komponist of forfatter, bosatt i Oslo. Han har skrevet for en rekke europeiske orkestre og ensembler, og har en omfattende diskografi. I tillegg til musikk har Buene publisert tre romaner og to essaysamlinger. Han er for førsteamanuensis i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

Nyckelord (exposition): composition, new music, History, listening, turntables, Fender Rhodes, Schubert

Språk: Engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.