I ljuset av den allt mer omfattande forskningen på samarbetsmodeller mellan kompositörer och musiker erbjuder Jennifer Torrence sina reflektioner från musikerns perspektiv. I expositionen argumenteras att musikerns relation till kompositören och deras delade uppfattning om vad musikern är ”till för” i förverkligandet av ett nytt musikstycke utgör bidrag till musikerns allmänna konstnärliga praktik. Expositionen utforskar musikerns roll som uttolkare, rådgivare och uppfinnare, och når till sist fram till påståendet att musikern som uppfinnare utgör den radikalaste nyorienteringen av vad musikern är ”till för” i den samtida musiken. Presentationen avslutas med ett collage av arbetsexempel, texter, bilder, filmer och dialoger från Torrences pågående forskning och återspeglar en personlig metod för konstnärligt uppfinnande under utveckling.
Darla Crispin, Redaktionskommittén

Sammanfattning

Musikerperspektivet och effekten av samarbete på musikerns konstnärliga utövning ignoreras ofta i befintliga ramverk för samarbetsanalys inom den samtida musiken. Uppfattningen om vad musikern är ”till för” i utvecklingen av ett nytt musikstycke är, åtminstone delvis, vad som utgör musikerns konstnärliga praktik, oavsett om musikern uttolkar och verkställer noterna, är rådgivare åt kompositören eller blir uppfinnande medskapare. Modellen uttolkare-rådgivare-uppfinnare behandlas (The interpreter-adviser-deviser model), som ett ramverk för att förstå de sätt på vilka samarbeten mellan kompositör och musiker påverkar och bidrar till uppbyggnaden av musikerns konstnärliga praktik och subjektivitet. Samarbete är inte bara en metod för att skapa nya verk, utan också en metod för att skapa konstnärlig praktik. Genom exempel på uppfinnande praktik från Jennifer Torrences konstnärliga forskning, praktik som kommuniceras genom reflektioner, dialoger, bilder och filmer, menar expositionen att det i slutändan är musikern i egenskap av uppfinnare som innebär den radikalaste nyorienteringen av musikerns syfte, roll, och potential inom samtida musikaliska samarbeten.

Till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.