Det ligger en grunnleggende entusiasme og nysgjerrighet som drivkraft bak vår eksperimentelle holdning. Fri grunnforskning er basis for all ny erkjennelse. Hver produksjon fører oss inn i nye landskap. Eksperimentering er kunstnerisk fordypning. I denne eksposisjonen skal vi belyse noen få av de mange interessefelt og uttrykksverktøy vi har arbeidet med under utviklingen av vårt siste scenekunstverk – HANNAH – som hadde premiere September 2017 på Henie Onstad Kunstsenter i Oslo i forbindelse med Ultima-festivalen. Materialet tar utgangspunkt i en omfattende video- og lydsyklus, som både er en fordypelsestilstand og et billedrom. Sedimenteringsprosesser i det audiovisuelle materialet åpner for å observere langsomme endringer, slik et fysisk objekt sakte påvirker sitt omkringliggende miljø. En produksjon fra Verdensteatret er et glimt av en nåtid, en tilstand av overganger og passasjer gjennom fenomener. Nåtiden er et minne som er i bevegelse. Samtidig har det aldri vært så mye fortid før som akkurat nå.

Publiceras 24 januari

Expositionen Oppdagelse og navngivning publiceras 24 januari.