Det ligger en grunnleggende entusiasme og nysgjerrighet som drivkraft bak vår eksperimentelle holdning. Fri grunnforskning er basis for all ny erkjennelse. Hver produksjon fører oss inn i nye landskap. Eksperimentering er kunstnerisk fordypning. I denne eksposisjonen skal vi belyse noen få av de mange interessefelt og uttrykksverktøy vi har arbeidet med under utviklingen av vårt siste scenekunstverk – HANNAH – som hadde premiere September 2017 på Henie Onstad Kunstsenter i Oslo i forbindelse med Ultima-festivalen. Materialet tar utgangspunkt i en omfattende video- og lydsyklus, som både er en fordypelsestilstand og et billedrom. Sedimenteringsprosesser i det audiovisuelle materialet åpner for å observere langsomme endringer, slik et fysisk objekt sakte påvirker sitt omkringliggende miljø. En produksjon fra Verdensteatret er et glimt av en nåtid, en tilstand av overganger og passasjer gjennom fenomener. Nåtiden er et minne som er i bevegelse. Samtidig har det aldri vært så mye fortid før som akkurat nå.

Biografi

VERDENSTEATRET är ett konstnärskollektiv i Oslo som har utvecklat sin konstnärliga verksamhet under 30 års tid. Det grundades i Bergen 1986 av Lisbeth J. Bodd och Asle Nilsen som har en bakgrund inom teater respektive bildkonst.

Asle Nilsen verkar som bildkonstnär inom måleri, installationskonst och multimedia. Sedan 1990 har han haft flera separatutställningar med sina målningar. Han är utbildad vid konsthögskolan i Oslo. Nilsen är Verdensteatrets konstnärliga ledare.

Piotr Pajchel är en norsk videokonstnär som arbetar med video i realtid i installationer, performanceverk och live jams. Sedan 2001 har han deltagit i ett flertal nationella och internationella utställningar. Han tog sin examen vid Konsthögskolan i Oslo. Pajchel ansvarar sedan 2003 för videokonsten i Verdensteatret.

Eirik Arthur Blekesaune arbeider i skjæringspunktet mellom kunst og teknologisk utvikling. Hans arbeid i Verdensteatret er fokusert på det intermedialiteten i det kunstneriske uttrykket og multidisiplinære kollektive prosesser. Han jobber med musikk, lyd, robotikk/elektronikk og utvikling av programvare. Gjennom sitt arbeide forsøker han å forstå hvordan vi kommuniserer på tvers av kunstneriske disipliner, og hvordan man fra denne forståelsen kan fasilitere for alle kunstnerene involverte i prosessen. Målet er å bevege seg i retning av en ikke-hierarkisk kollektiv struktur, med likevekt mellom mediene som er i bruk.

Niklas Adam arbetar med musik i performance- och installationskonst. Genom programmering och elektronik genererar han instrumentljud och/eller situationer med öppen innebörd, och utforskar utifrån det hur verk på gränsen mellan bildkonst och musik kan frigöra sig från traditionella lyssnandemönster, rationellt tänkande och omedelbarhet. Adam har studerat på DIEM, det danska institutet för elektronisk musik. På Verdensteatret arbetar han med ljud, skulptur och som performanceartist.

Nyckelord (exposition): verdensteatret, Oppdagelse og navngivning, noe, process, HANNAH, syntaktisk, poesi, tid, geologisk, synestesi, discovery and naming, something, syntactic poesis, time, geological

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.