JOSTEIN GUNDERSEN, RUBEN SVERRE GJERTSEN, ALWYNNE PRITCHARD

MOUVANCE. TILNÆRMINGER TIL GJENSKAPING AV MIDDELALDERMUSIKK

Eksposisjonen presenterer tre ulike tilnærminger til gjenskaping av ideer fra middelalderens musikk, basert på det kunsteriske forskningsprosjektet «Wheels within Wheels. New approaches to interactions between performers and composers.» Prosjektet fant sted ved Universitetet i Bergen, Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Griegakademiet - Institutt for musikk fra 2015 til 2018 og ble finansiert av Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid. Prosjektet ble avsluttet med tre konserter og en lydinstallasjon. Denne eksposisjonen presenterer dokumentasjon av resultatene, materialer, verktøy og arbeidsmetoder og diskuterer etiske og estetiske dimensjoner ved prosessene og resultatene.

Biografi

Jostein Gundersen er blokkfløytist og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet – Institutt for musikk, hvor han ledet prosjektet «Wheels within Wheels. New approaches to interactions between performers and composers», 2015-2018. Han er uteksaminert stipendiat fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, leder for ensemblet Currentes og underviser i historisk improvisasjon ved Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn-Bartholdy», Leipzig.

Ruben Sverre Gjertsen er en eksperimentell komponist, uteksaminert stipendiat fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i komposisjon ved Griegakademiet i Bergen, førsteamanuensis i komposisjon 2015-2018 samme sted, og arbeider nå som organist. Hans siste utgivelse, «Anatomy of sound», utforsker romlige perspektiver i surround-format. Dette arbeidet har blitt videreført i forskningsprosjektet «Wheels within wheels».

Alwynne Pritchard er en britisk kunstner og musiker med base i Bergen, Norge. I 2015 var hun medgrunnlegger av teater-kompaniet «Neither Nor». I anledning åpningen av det nye Fakultet for Kunst, Musikk og Design i 2016 skrev hun boken up without an insistent casting away på bestilling fra Universitetet i Bergen.