”Melliferopolis – ett samarbete med insekter som flyger, sticks och inte kan kontrolleras”. Den här expositionen undersöker möten mellan människor och insekter inom ramen för Melliferopolis, ett långsiktigt projekt om bin i stadsmiljöer. De interventioner som ingår i Melliferopolis skapar utrymme för möten mellan bin och människor. Valet att arbeta med dessa insekter i urbana miljöer där människor vistas ger upphov till oväntade, oförutsägbara situationer som utmanar föreställningar om ”säkerhet”. Syftet med expositionen är att utveckla en förståelse för de faror som uppstår under arbete med djur, utforska reaktionerna på förlopp som inte helt går att styra och närmare undersöka begrepp som säkerhet, riskfylldhet och oberäknelighet inom praktikbaserad konstnärlig forskning. Jag utforskar dessa frågor med utgångspunkt i de interventioner, performanceverk och installationer som har genomförts på allmänna platser i Helsingfors inom ramen för Melliferopolis sedan 2012.

Biografi

Christina Stadlbauer är forskare/konstnär. Efter studier i naturvetenskap i Wien väcktes hennes intresse för konsten och hon började arbeta i gränslandet mellan konst och vetenskap. Hennes verk kretsar kring naturlivet – djur, växter, bakterier. Det kan handla om fysiska platser eller immateriella sammanhang där hon skapar situationsbundna interventioner. Stadlbauer engagerar sig gärna i sin närmaste omgivning och skapar objekt man kan ta på, offentliga installationer, performanceverk, kortlivade interventioner och ritualer. 2012 inledde hon det långsiktiga projektet Melliferopolis – Bin i stadsmiljö i Helsingfors, och 2017 startade hon Institute for Relocation of Biodiversity. Hon har varit verksam i Europa, Asien och Latinamerika.

Nyckelord (exposition): urban beekeeping, non human animals, environmental art, biological art, non human agents, ecopsychology, melliferopolis, Hexa-Hives, fear, wilderness, unpredictability, urban acupuncture, risk and safety, resilience, disorder, city management, control, swarming, biological systems, Anthropocene, chtulucene, urbanism, self-organization, emergence

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue. Expositionen är inte responsiv och fungerar bäst på en större bildskärm.