Generiska troper i skildringen av Balkan infrias genom att konflikter i regionen återkommande beskrivs som ”inplanterade” eller i geologisk-seismologiska ordalag. I och med essäfilmen Days In Between (Mellandagar) reste Marianna Christofides och hennes samarbetspartner Bernd Bräunlich, återkommande till Balkan mellan 2011 och 2015. Till en början för att utforska littorala skiljelinjer vars gränser förblir obestämbara. Föreställningen om floderna som osynliga, men politiskt centrala gränser var en initial narrativ tråd. Men efter att ha förlorat det första årets audiovisuella material – hårddiskarnas information gick inte att längre att komma åt – bestämde de sig för att återvända, bara för att nu upptäcka att platserna de tidigare besökt inte längre existerade på samma sätt. Både den topografiska och sociala vävnaden var i oupphörlig förvandling. Deras infallsvinkel breddades således och kom att fokusera på förlust, utelämnanden, förvillelse och flykt. Den politiska diskursens beslagtagande av naturens kraft hamnade i förgrunden. Vilken även filmarens begränsade, men samtidigt berättigade plats i utkanten också gjorde. Genom en reflekterande lins av tvivel omkalibrerades ingripandet. Och i ett slags återkommande försök till ett närmande utvidgades projektet, började växa och har fram tills nu antagit multipla former. Inom denna obegränsade process blir det konstanta misslyckandet, och att börja om på nytt, till väsentliga delar av berättelsen.

Biografi

Konstnären och filmskaparen Marianna Christofides är uppväxt på Cypern. Idag bor och arbetar hon i Berlin. Christofides utforskar frågor om platser och de nystan av berättelser som formar dem. Hennes filmiska observationer får de rumsliga spåren av så kallat ”långsamt våld” att framträda, liksom de prekära levnadsförhållanden som är förknippade med det. Hennes arbeten har visats på bland annat Venedigbiennalen, Akademie der Künste, Berlin, National Museum of Contemporary Art, Bukarest, och Kunsthalle Bremen.

Nyckelord (exposition): Essay Film, Balkan Peninsula, Southeast Europe, othering, Kaiser-Panorama, doubt, deceleration, processuality, liminality, landscape, memory, earthquake, affective strategies, (hi)stories, taxidermy, rivers, western gaze, fault lines, jagged narratives, in-betweenness, intervals, loss

Språk: Engelska

Credit Image:
Still Life (Ara), from the project Days In Between, 2019
single-channel 16mm film and archival footage digitally transferred
© Marianna Christofides / VG Bild-Kunst, Bonn, 2020

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.