jag vet hur folkhemmet luktar är ett interdisciplinärt projekt som visar på en mer komplex bild av det svenska folkhemmet än den idealisering av folkhemmet som i samtidens politiska klimat drivs av framförallt extremhögern med det populistiska och rasistiska Sverigedemokraterna (SD) i spetsen. Med utgångspunkten i konstnärens egen ”folkhemsmarinerade” kropp skisseras i expositionen noderna varifrån folkhemmet vecklade ut sig och hur de skapade förutsättningar för vissa att känna sig hemma medan andra uteslöts. I kartläggningen används fotografisk dokumentation, framskrivna minnesbilder från barndomen och ett samtal med fadern. Projektet undersöker hur folkhemideologin implementerades genom såväl en språklig som en rumslig och materiell estetik. De textuella minnesbilderna kontextualiseras genom en fotnotsapparatur som i expositionen visas i pop-up fönster och fungerar som en kommenterande och associerande parallelltext till minnesberättelserna.

Biografi

I Tina Carlssons verk med historieskrivningar genom det personliga sätts det subjektiva i större samhälleliga perspektiv. I avhandlingen the sky is blue (Akademin Valand, Göteborg 2011) liksom i det pågående projektet jag vet hur folkhemmet luktar finns olika lager med parallellas spår och berättelser som upprättar ett kalejdoskopiskt berättande som sällan är entydigt. Sedan 2013 arbetar Carlsson som lektor på Konstfacks bildlärarprogram.

Nyckelord (exposition): svenska folkhemmet, body-at-home, folkhemmet

Språk: Svenska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.