Otto Ramstad

HÄRKOMST

Projektet Lineage (Härkomst) drar upp linjer mellan lärandepraktik för experimentell dans, somatiskt arbete och personlig "konstnärlig släktforskning". ”Konstnärlig släktforskning” är en kreativ process som Ramstad har använt för att bygga relationer till sina norska förfäder och det land de bebodde och som han visste mycket lite om. Lineage förbinder till synes separata sätt att få kunskap: officiella arkiv och privata historier, samt hans eget arkiv av somatiska tillvägagångssätt och försök att undersöka mark somatiskt. Det är en metod som går ut på att tänka på hur det var att leva i en kropp på landsbygden i Norge för 100 år sedan och fråga hur detta påverkar hur vi lever i våra kroppar nu. Expositionen skildrar ett projekt som innehåller en videoinstallation, en studioövning och en performance som använder hans arkiv med videor, berättelser och rörelse. Här delar han tankar om hur vi tar hand om och engagerar oss i vår personliga historia och hur detta engagemang förändrar hur vi lever i våra kroppar nu.

Biografi

Dansaren Otto Ramstad gör performativa arbeten, videoverk och installationer för teatrar, gallerier, och museer – men ibland också för helt andra sammanhang och miljöer för att åstadkomma kontextspecifika möten. Hans senaste arbeten har visats på bland annat Weisman Museum, Minneapolis, San Francisco Museum of Modern Art, Dance Place, Washington DC, och Marlo Grendhus, Norge. Han har också gjort verk på uppdrag av Lyon Opera Ballet och PS122, New York. Lineage visas på Oslo Internasjonale Teterfestival i mars 2020.