Expositionen Circular Bowing – Cyclical Work belyser samarbetet mellan kompositör Henrik Strindberg och mig, violinist Karin Hellqvist då vi tillsammans skapar verket Cirkulära Stråk för violin och elektronik. Reflektionen är skriven ur mitt perspektiv som medskapare och musiker. På mitt initiativ och som en del av mitt konstnärliga doktorandarbete vid Norges Musikkhøgskole i Oslo, utvecklar vi tillsammans en cyklisk, kollaborativ praktik. Processen skiljer sig från den konventionella rollfördelningen mellan kompositör och musiker som jag hittills har upplevt inom nutida klassisk konstmusik. Expositionen illustrerar även hur min förståelse av begreppet the artistic palette, den konstnärliga paletten, utvecklas. Detta möjliggörs genom dialogen med Henrik och de nya arbetssätt som utvecklas under processen. Genom att dela material ur den konstnärliga processen vill jag belysa hur vi som samarbetsparter ger varandra konstnärliga utmaningar. Ett ledord i mitt ifrågasättande av den traditionella rollfördelningen mellan kompositör och musiker blir connection, förbindelse. Under arbetet utvecklas förbindelser till min samarbetspartner, till det musikaliska verket och till den kroppsliga kunskap som min konstnärliga palett rymmer. Expositionen omfattar reflektioner i text, transkriberad dialog och skisser samt ljud- och videomaterial.

Biografi

Karin Hellqvist, violinist, utforskar aktuell musik internationellt som solist och kammarmusiker. Hellqvist är medlem i några av Skandinaviens främsta samtidsmusikensembler och en frekvent gäst vid internationella arenor för ny och experimentell musik. Hon har samarbetat med många av de främsta kompositörerna av idag och uruppfört hundratals verk skrivna till henne. Hennes debutalbum Flock (2019) mottog Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2020. Hellqvist har fått sin utbildning i Stockholm, Berlin, Oslo och London. Hon har mottagit Föreningen Svenska Tonsättares interpretpris och hedersmedlemskap. För närvarande är hon doktorand vid Norges Musikkhøgskole Oslo där hon undersöker samarbeten inom samtidsmusikskapande och sin roll som musiker.

Nyckelord (exposition): collaborative composition, alternative work methods, artistic identity, connection, artistic palette

Språk: engelska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.