KARIN EMILIA HELLQVIST

CIRCULAR BOWING, CYCLICAL WORK

Expositionen Circular Bowing – Cyclical Work belyser samarbetet mellan kompositör Henrik Strindberg och mig, violinist Karin Hellqvist dĂ„ vi tillsammans skapar verket CirkulĂ€ra StrĂ„k för violin och elektronik. Reflektionen Ă€r skriven ur mitt perspektiv som medskapare och musiker. PĂ„ mitt initiativ och som en del av mitt konstnĂ€rliga doktorandarbete vid Norges MusikkhĂžgskole i Oslo, utvecklar vi tillsammans en cyklisk, kollaborativ praktik. Processen skiljer sig frĂ„n den konventionella rollfördelningen mellan kompositör och musiker som jag hittills har upplevt inom nutida klassisk konstmusik. Expositionen illustrerar Ă€ven hur min förstĂ„else av begreppet the artistic palette, den konstnĂ€rliga paletten, utvecklas. Detta möjliggörs genom dialogen med Henrik och de nya arbetssĂ€tt som utvecklas under processen. Genom att dela material ur den konstnĂ€rliga processen vill jag belysa hur vi som samarbetsparter ger varandra konstnĂ€rliga utmaningar. Ett ledord i mitt ifrĂ„gasĂ€ttande av den traditionella rollfördelningen mellan kompositör och musiker blir connection, förbindelse. Under arbetet utvecklas förbindelser till min samarbetspartner, till det musikaliska verket och till den kroppsliga kunskap som min konstnĂ€rliga palett rymmer. Expositionen omfattar reflektioner i text, transkriberad dialog och skisser samt ljud- och videomaterial.

Biografi

Karin Hellqvist, violinist, utforskar aktuell musik internationellt som solist och kammarmusiker. Hellqvist Àr medlem i nÄgra av Skandinaviens frÀmsta samtidsmusikensembler och en frekvent gÀst vid internationella arenor för ny och experimentell musik. Hon har samarbetat med mÄnga av de frÀmsta kompositörerna av idag och uruppfört hundratals verk skrivna till henne. Hennes debutalbum Flock (2019) mottog Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2020. Hellqvist har fÄtt sin utbildning i Stockholm, Berlin, Oslo och London. Hon har mottagit Föreningen Svenska TonsÀttares interpretpris och hedersmedlemskap. För nÀrvarande Àr hon doktorand vid Norges MusikkhÞgskole Oslo dÀr hon undersöker samarbeten inom samtidsmusikskapande och sin roll som musiker.