VIS OPEN CALL #10 (avslutades 29/11)

VIS nummer 10 med tema Circulating practices. Redaktører Cecilia Roos og Gunhild Mathea Husvik-Olaussen.

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 10 avslutades 29 november 2022.

VIS nummer 10, tema: Circulating practices

Samarbeid innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid leder ofte til uventede og prosessorienterte funn. I utgave nummer 10 av VIS ser vi spesifikt etter samarbeidende kunstneriske konstellasjoner der temporalitet og dramaturgi er undersøkt gjennom utveksling av praksis og metode.

Kunstnerisk utviklingsarbeid forholder seg til prinsipper som står i kontinuerlig dreining både i kunsten og i samtiden den reflekterer. I hvilket samspill står materie, retning og tid? Hvordan kan vi definere og situere et kollektivt forskningsarbeid? Hvilke aktører kan operere som medskapende i kunstnerisk utviklingsarbeid og hvordan kan vi diskutere forfatterskap/opphavsrett i en samskapende helhet?

Vi ser etter samarbeid som undersøker disse og beslektede problemstillinger gjennom kunstnerisk arbeid. Vi er særlig interessert i å se den kunstneriske prosessen reflektert i eksposisjonen.

Redaktører: Cecilia Roos og Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Nedan hittar du information kring hur du skickar in ett förslag. För ytterligare detaljer följer du denna länk (engelska): VIS submission and editorial process Där hittar du även svar på vanliga frågor.

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue. Tänk på att registreringen i sig kan ta ett par dagar. Skapa därefter en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "submit for review" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium, men får givetvis även vara färdigställd. Lämna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen. Utvalda expositioner skickas vidare till extern peer-revieware.

Redaktionskommittén väljer ut 7 förslag till varje nummer av VIS.

Obs! Då vi får in ett stort antal expositionsförslag har redaktionskommittén tyvärr inte möjlighet att ge feedback till avvisade bidrag.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista för exposition

 1. När du valt redigeringsverktyg i Research Catalogue blir du ombedd att fylla i information kring din exposition. Du måste fylla i: Title (titel på exposition), Abstract (sammanfattning som kortfattat förklarar vad din exposition handlar om: vad, varför, hur. Inkludera även en engelsk sammanfattning om expositionsspråket är på svenska, norska eller danska), Copyright (ditt för- och efternamn), Language (språk), Affiliation (namn på universitet/högskola/organisation, alternativt stad/land du studerar eller arbetar i), Keywords (några nyckelord som beskriver forskningen samt det konstnärliga fältet du ingår i). External link är valfritt, här kan du exemplevis lägga in en länk till din hemsida/portfolio.
 2. Väl inne i redigeringsverktyget bekriver du den konstnärliga forskningen, hur den konstnärliga forskningen kommer att framställas och hur expositionen kommer att använda sig av Research Catalogue som publiceringsplattform. Det rekommenderas att expositionsskissen utvecklas layoutmässigt och inte endast innehåller en text. Du kan fylla expositionen med text, bilder, ljud, video, bildspel och pdf:er.
 3. Inkludera en CV med kontaktuppgifter i expositionen.
 4. Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska.
 5. Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 6. Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer:

 • Använd Chicago som referenssystem.
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!

Licens
Samtliga expositioner ska använda sig av Creative Common licensen CC BY-NC-ND. Läs mer. Videomaterial, ljudfiler, text och bilder kan – om nödvändigt – använda en annan CC licens.

Arvode och kostnad
VIS betalar inte ut arvode till författare för deras arbete med expositionerna. Peer-review och publicering täcks helt av VIS och är kostnadsfria för deltagande författare.

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut:

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Generell kvalité och relevans för den konstnärliga forskningen
 3. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 4. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 5. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför.

Registrering i Research Catalogue

Den internationella och flermediala databasen Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som publicerar och arkiverar konstnärlig forskning. Den används av högskolor, universitet och organisationer inom de konstnärliga fälten.

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i RC. Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Vill du medverka, använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

När du har ett uppgraderat medlemskap (“full account”) i Research Catalogue kommer det på din profilsida finnas en knapp “Create exposition”. När du klickar på knappen väljer du “Editor type” (redigeringsverktyg). Välj mellan graphical, block eller text based. Det är tre typer av redigeringsverktyg med olika sätt att skapa en exposition. Läs om skillnaderna här.

När du valt redigeringsverktyg ombeds du att i steg 1 att fylla i kort fakta om din exposition för att i steg 2 skapa själva expositionen. Nedan hittar du instruktioner.

Instruktioner

Video-guide

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in väljs 7 expositioner.

De expositioner som går vidare genomgår en redaktionell peer-review innan de skickas vidare till extern peer-reviewer. Peer-review-processen tar ca 2 månader och är delvis dialogbaserad. I den dialogbaserade peer-review-processen fokuserar vi på diskussion, samarbete och utveckling – och tar därmed avstånd från den traditionella enkel- eller dubbelblinda referentgranskningen som är vanlig inom vetenskaplig forskning. Efter peer-review-processen ges tid till att utveckla expositionen vidare. Expositionen kommer att korrekturläsas innan publicering. Läs mer om peer-review-processen här: VIS – the Editorial Process.

Vi söker nya peer-revieware!

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

En peer-revieware för VIS ska:

 1. vara förankrad i fältet konstnärlig forskning.
 2. ha en förståelse för och god inblick i den så kallade ”nordiska modellen” av konstnärlig forskning.[1] Detta innebär i korthet att forskningen är nära knuten till ämnesutveckling och konstnärlig utbildning och att den sätter den konstnärliga praktiken i första rummet.
 3. ha en god förmåga att bedöma den konstnärliga kvaliteten samt lyfta fram den konstnärliga praktiken i en exposition.
 4. vara införstådd med en dialogbaserad peer review-process (kontakta visjournal@uniarts.se för information).
 5. ha god insyn i Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar experimenterande och okonventionella format.
 6. vara noggrann med avseende på källor, referenser och koherens.

[1] Se James Elkins, ”Six Cultures of PhD” i Handbook for Artistic Research Education, red. Mick Wilson och Schelte van Ruiten, Share/ELIA 2013.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se