Call 2018

Ansök om att medverka i VIS Nummer 1 (november 2018) – deadline förlängt till 1 juni. Temat för Nummer 1 är ”risk” inom konstnärlig forskning.

Call: Vis 01

VIS – Nordic Journal for Artistic Research – har gått ut med ett Call för expositioner till nummer 1, temat är "risk" inom konstnärlig forskning. Ansökningstiden är 6 mars till 1 juni 2018.

Titel nummer 1: Risk inom konstnärlig forskning – chansning eller bekräftelse?

Risk – och relaterade ämnen såsom sårbarhet, öppenhet, osäkerhet, misslyckande och kuslig obestämdhet (uncanniness) – diskuteras ofta inom den konstnärliga forskningen. Men vi möter inte lika ofta ansatsen att gå bortom reflekterandet över subjektiva effekter och försök att förstå de större implikationerna av att införliva riskelementet i det konstnärliga skapandets material och ämne. Första numret av VIS avser att skapa en sådan möjlighet. Utgångspunkten för denna inbjudan till expositioner är att risk inte bara är en subjektiv föreställning, utan också en aspekt av det materiella – och därmed central för konstnärlig forskning och konstnärligt skapande överhuvudtaget.

Parallellt med ett sådant grundantagande finns idén om att något bör “stå på spel” i själva utformandet och genomförandet av ett konstnärligt forskningsprojekt – om nu konstnärlig forskning även fortsättningsvis ska vidga sin betydelse som disciplin. I den meningen är det viktigt att konstnärlig forskning rör sig bortom personliga bedömningar av gränsen mellan trygghet och risk och införlivar vidare intryck och världsbilder. Med denna inbjudan vill vi testa sådana idéer i och genom det konstnärliga skapandet.

VIS inbjuder var och en att bidra med arbeten till att utveckla material som på olika sätt manifesterar en reflektion om risk, likväl som en kritik av idéer rörande risk. De idéer som skissats ovan är en utgångspunkt, men inte en begränsning. Expositioner på norska, svenska, danska och engelska är välkomna.

Medverka — för forskare

Vill du medverka i Nummer 1 behöver vi få in din ansökan senast 1 juni 2018. Nummer 1 publiceras i November 2018.

För att ansöka: skicka in en skriftlig ansökan som innehåller en beskrivning av din exposition (1–2 A4 sidor), ditt CV och 1–3 exempel på tidigare forskning. Högupplösta bilder, filmer och ljudfiler kan med fördel skickas via wetransfer.com eller Dropbox. Observera att din exposition inte får ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas i ansökningen, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.

Språk: svenska, norska, danska eller engelska.

Tidslinje
1/6: Deadline för ansökan till Call Issue #1
1/6–1/9: Färdigställa exposition i Research Catalogue
2-21/9: Peer-Review-process
27/9: Svar från redaktionskommittén, möjlighet att arbeta vidare med expositionen
29/10: Slutligt urval
13/11: Lansering

Redaktionskommittén väljer ut tio bidrag till varje nummer. Går ditt bidrag vidare registrerar du ett konto i Research Catalogue och skapar expositionen med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". En färdig exposition skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication") och tilldelas en peer-revieware.

Ansökan skickas till:
visjournal@uniarts.se

Registrering i Research Catalogue

Alla som vill medverka i VIS registrerar ett konto i Research Catalogue (RC). Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Forskare skapar ett ”full account” för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Som forskare använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Call och Peer-Reviewing

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Skicka in ditt bidrag enligt instruktionerna nedan. Redaktionskommittén går därefter igenom alla bidrag och väljer ut tio som går vidare i processen och får skapa en exposition.

Utvalda forskare ska registrera ett konto i RC och skapa en exposition i det publiceringsverktyg som RC erbjuder. Som forskare har du ca fyra månader på dig att färdigställa din exposition. När expositionen är klar skickar du in den för publicering till VIS – Nordic Journal for Artistic Research.

Expositionen tilldelas därefter utvald extern peer-revieware som har ca tre veckor på sig att komma med synpunkter. Peer-review-processen är delvis dialogbaserad. Efter peer-review-perioden har du som forskare möjlighet att revidera expositionen, därefter skickar du in den på nytt för publicering. Expositionen godkänns av redaktionskommittén innan den slutligen publiceras. Samtliga steg i processen utförs via de verktyg som RC erbjuder.

Medverka — för peer-revieware

Redaktionen för VIS Nordic Journal for Artistic Research bjuder in till expositioner för nummer 1 på konceptet risk inom konstnärligt skapande och konstnärlig forskning:

Titel nummer 1: Risk i konstnärlig forskning – chansning eller bekräftelse?

VIS önskar utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av projekten. Potentiella fackgranskare bör, i linje med temats potential, även vara öppna för att utforska vad risk kan betyda i kontexten av både fackgranskning och kvalitetssäkring mer generellt.

VIS inbjuder till intresseförklaringar från potentiella fackgranskare att utforska dessa teman genom arbetet med VIS nummer 1. Intresseförklaringar skickas senast 1 juni 2018, tillsammans med aktuellt CV, till: visjournal@uniarts.se