VIS OPEN CALL #4 (avslutad)

Tema for nummeret er ”Spor i materiale og teknikk”.

VIS OPEN CALL nummer 4 (avslutad)

Utlysningen för att medverka i VIS nummer 4 är öppen fram till 1 december 2019. (Utlysning avslutad)

Tema ”Spor i materiale og teknikk” – Trond Lossius, redaktør for VIS nummer 4 (utlysning avslutad)

Med henvisning til Christopher Frayling sin banebrytende artikkel fra 1993 skiller Henk Borgdorff mellom forskning , for og i kunst [1]. Differensieringen har vært nyttig for å etablere at kunstnerisk forskning skjer i og gjennom kunstnerisk praksis. Det har også bidratt til å avgrense og klargjøre hva kunstnerisk forskning ikke er. Et eksempel er at forskning for kunst som regel ikke regnes som kunstnerisk forskning, til tross for at slik forskning tilrettelegger for kunstnerisk praksis.

Innen mange andre fagfelt er utvikling av instrument og verktøy en integrert del av forskningsvirksomheten. Thomas Kuhn observerer at innenfor et nytt paradigme tar forskere i bruk nye instrumenter og gjør observasjoner på nye steder. Og enda viktigere: Underveis i en revolusjon vil forskere se nye og annerledes ting når de ser med kjente instrumenter steder hvor de har sett før.[2]

I en artikkel som ikke publisert ennå siterer komponisten og filosofen Rebecka Ahvenniemi Theodor Adorno sin påstand om at ”et hvert betydelig verk etterlater spor i sitt materiale og sin teknikk”.[3] Hun betrakter kunst som en kilde til endring og hevder at det kunstneriske arbeidet kan komme til å påvirke sine egne verktøy og materialer og det sosiale rommet som verket inngår i.[4] Historisk er det mange eksempler på at forskning i og forskning for kunst har overlappet. Et eksempel er de mange sentrene for elektronisk musikk etter 2. verdenskrig hvor det har vært vekselvirkning og tett interaksjon mellom kunstnerisk og teknisk forskning og utvikling.

VIS Nummer 4 ønsker å undersøke på nytt forholdet mellom forskning i kunst og forskning for kunst. Vi inviterer kunstnerisk forskning som er i kritisk og transformativ dialog med sine egne verktøy, teknikker og materialer. Dette kan være prosjekter som innebærer utvikling, bygging, modifisering, forbedring, hacking, utnytting eller misbruk av verktøy, teknikker og materialer. Bidragsytere inviteres til å vise frem kunstnerisk forskning hvor slike praksiser oppstår. Vi ønsker bidrag som presenterer den kunstneriske forskningens problemstillinger, kontekster og resultat og som reflekterer over hvordan arbeid med verktøy, teknikker og materialer relaterer til kunstneriske forskning og praksis.

[1] Borgdorff, H. (2012). The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia. Amsterdam: Leiden University Press, ss. 37-39.

[2] Thomas S. Kuhn. (1996). The structure of scientific revolutions (3rd edition). Chicago and London: The University of Chicago Press, s. 111.

[3] Adorno, T. W. (1998). Estetisk teori. (Oversetter: A. Linneberg). Oslo: Gyldendal, s. 70.

[4] Ahvenniemi, R. S. (2019). Musical Compositions and Fractures. Leaving Traces in Material, Technique, and Thought. Presentert ved 2019 Biennial Conference of the RMA Music & Philosophy, King’s College. Artikkel avventer publisering.

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue och skapa en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium. Lämna gärna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen, den kommer dessutom att peer-reviewas.

Redaktionskommittén väljer ut 5–8 förslag till varje nummer av VIS.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista

 1. Expositionen ska innehålla ditt namn, titel på projekt och en kort sammanfattning.
 2. Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska. Väljer du ett skandinavisk språk önskar vi en abstract på engelska.
 3. Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 4. Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer:

 • Använd APA 6th eller Chicago som referenssystem.
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Typografi – använd typsnitt som fungerar i olika webbläsare. (Vi föreslår Arial, Helvetica, Times, Courier, Verdana, Georgia)
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!
 • Göm rullningslist (scrolling bars) om möjligt
 • Placera inte bilder inuti text-boxar (för att undvika att text och bild överlappar i olika versioner av webbläsare)

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut:

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 3. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 4. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför.

Registrering i Research Catalogue

Den internationella och flermediala databasen Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som publicerar och arkiverar konstnärlig forskning. Den används av högskolor, universitet och organisationer inom de konstnärliga fälten.

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i RC. Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Vill du medverka, använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in väljs 5–8 expositioner.

De expositioner som går vidare peer-reviewas externt. Peer-review-processen tar ca 2 månader och är delvis dialogbaserad. I den dialogbaserade peer-review-processen fokuserar vi på diskussion, samarbete och utveckling – och tar därmed avstånd från den traditionella enkel- eller dubbelblinda referentgranskningen som är vanlig inom vetenskaplig forskning. Efter peer-review-processen ges tid till att utveckla expositionen vidare. Expositionen kommer att korrekturläsas innan publicering.

Vi söker nya peer-revieware!

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

En peer-revieware för VIS ska:

 1. vara förankrad i fältet konstnärlig forskning.
 2. ha en förståelse för och god inblick i den så kallade ”nordiska modellen” av konstnärlig forskning.[1] Detta innebär i korthet att forskningen är nära knuten till ämnesutveckling och konstnärlig utbildning och att den sätter den konstnärliga praktiken i första rummet.
 3. ha en god förmåga att bedöma den konstnärliga kvaliteten samt lyfta fram den konstnärliga praktiken i en exposition.
 4. vara införstådd med en dialogbaserad peer review-process (kontakta visjournal@uniarts.se för information).
 5. ha god insyn i Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar experimenterande och okonventionella format.
 6. vara noggrann med avseende på källor, referenser och koherens.

[1] Se James Elkins, ”Six Cultures of PhD” i Handbook for Artistic Research Education, red. Mick Wilson och Schelte van Ruiten, Share/ELIA 2013.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se