VIS OPEN CALL #7

VIS nummer 7 med tema Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga. Redaktör Anna Lindal.

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 7 är nu stängd.

Tema ”Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga” – Anna Lindal, redaktör för VIS nummer 7

Gregor Samsa vaknar upp i sin säng en morgon förvandlad till en gigantisk skalbagge och blir en skam för sin familj, alienerad, en främling i sitt eget hem. Kafkas uppseendeväckande, bisarra och mörkt humoristiska novell använder metamorfosens bildspråk och beskriver ett av modernitetens centrala dilemman.

Konst som berör förvandling och metamorfos (ursprungligen ett begrepp för en mer eller mindre abrupt utvecklingsförändring i formen eller strukturen hos ett djur) har varit närvarande genom årtusendena. Den romerska poeten Ovidius berättelser baserade på de grekiska myterna är sammanbundna av idén om förvandling och har inspirerat otaliga författare, konstnärer och musiker genom historien. Man skulle kunna säga att idén om förvandling ligger bakom nästan allt mänskligt skapande och uttryck.

Men hur koppla förvandling i konsten till vår egen tid, där förändring har en ökande närvaro i vardagen? Där förmågan att förändras och anpassa sig ses som en väsentlig överlevnadsstrategi i samhällen som utvecklas i en rasande takt? Upplevelsen, som tränger sig på mer och mer, är att världen befinner sig i en brytpunkt där alla steg, varåt de än leder, är av avgörande betydelse. Dessutom konfronteras vi från alla håll av förändringar i traditionella sätt att leva och arbeta, resa – och till och med skapa.

Är tropen metamorfos, i en sådan universellt metamorfisk värld, fortfarande relevant eller har den blivit överflödig? Har vår post-internet-era, där tid, information och konst är sömlöst sammanflätade och där en dramaturgi av riktningar, utveckling och transformationer genomsyrar livet, gjort begreppet metamorfos omodernt och onödigt som medvetet ingripande i ett annars jämnt flöde? Eller omvänt – är samtida konstnärliga processer speciellt väl lämpade att ta sig an denna ständigt närvarande dynamik genom sin inneboende förmåga att omforma material och idéer, förändra riktningar och ståndpunkter och kröka verkligheten, tiden och medvetandet?

Till det här numret av VIS bjuder vi in er att skicka in era tankar, perspektiv och konstnärliga verk på temat metamorfos med alla sina konnotationer – de som nämns i den här texten och andra som kan vara viktiga för er. Från dessa bidrag hoppas vi bygga ett nummer som kan ge uttryck för hur sätten att sprida konstnärlig forskning också befinner sig i ständig förändring och metamorfos.

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Nedan hittar du information kring hur du skickar in ett förslag. För ytterligare detaljer följer du denna länk (engelska): VIS submission and editorial process

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue och skapa en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium. Lämna gärna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen. Utvalda expositioner skickas vidare till extern peer-revieware.

Redaktionskommittén väljer ut 7 förslag till varje nummer av VIS.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista

 1. Expositionen måste innehålla ditt för- och efternamn, titel på exposition och en kort sammanfattning (abstract). Formulera en sammanfattning som kortfattat förklarar vad din exposition handlar om (vad, varför, hur). Inkludera även en engelsk abstract om expositionsspråket är på svenska, norska eller danska.
 2. Expositionsskissen ska beskriva den konstnärliga forskningen, hur den konstnärliga forskningen kommer att framställas och hur expositionen kommer att använda sig av Research Catalogue som publiceringsplattform. Det rekommenderas att expositionsskissen utvecklas layoutmässigt och inte endast innehåller en text. Ge gärna exempel på hur och vilka medier som kommer att integreras.
 3. Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska.
 4. Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 5. Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer:

 • Använd Chicago som referenssystem.
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Typografi – använd typsnitt som fungerar i olika webbläsare. (Vi föreslår Arial, Helvetica, Times, Courier, Verdana, Georgia)
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!
 • Göm rullningslist (scrolling bars) om möjligt
 • Placera inte bilder inuti text-boxar (för att undvika att text och bild överlappar i olika versioner av webbläsare)

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut:

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Generell kvalité och relevans för den konstnärliga forskningen
 3. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 4. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 5. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför.

Registrering i Research Catalogue

Den internationella och flermediala databasen Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som publicerar och arkiverar konstnärlig forskning. Den används av högskolor, universitet och organisationer inom de konstnärliga fälten.

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i RC. Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Vill du medverka, använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in väljs 7 expositioner.

De expositioner som går vidare peer-reviewas externt. Peer-review-processen tar ca 2 månader och är delvis dialogbaserad. I den dialogbaserade peer-review-processen fokuserar vi på diskussion, samarbete och utveckling – och tar därmed avstånd från den traditionella enkel- eller dubbelblinda referentgranskningen som är vanlig inom vetenskaplig forskning. Efter peer-review-processen ges tid till att utveckla expositionen vidare. Expositionen kommer att korrekturläsas innan publicering.

Vi söker nya peer-revieware!

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

En peer-revieware för VIS ska:

 1. vara förankrad i fältet konstnärlig forskning.
 2. ha en förståelse för och god inblick i den så kallade ”nordiska modellen” av konstnärlig forskning.[1] Detta innebär i korthet att forskningen är nära knuten till ämnesutveckling och konstnärlig utbildning och att den sätter den konstnärliga praktiken i första rummet.
 3. ha en god förmåga att bedöma den konstnärliga kvaliteten samt lyfta fram den konstnärliga praktiken i en exposition.
 4. vara införstådd med en dialogbaserad peer review-process (kontakta visjournal@uniarts.se för information).
 5. ha god insyn i Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar experimenterande och okonventionella format.
 6. vara noggrann med avseende på källor, referenser och koherens.

[1] Se James Elkins, ”Six Cultures of PhD” i Handbook for Artistic Research Education, red. Mick Wilson och Schelte van Ruiten, Share/ELIA 2013.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se