Call 2018

Utlysningen till att medverka i VIS Nummer 1 är avslutad. Numret lanseras i november och temat är ”risk” inom konstnärlig forskning. VIS går ut med nästa utlysning 1 september 2018.

Call: Vis 01 (utlysningen är avslutad)

VIS – Nordic Journal for Artistic Research – har gått ut med ett Call för expositioner till nummer 1, temat är "risk" inom konstnärlig forskning. Ansökningstiden är 23 mars till 1 juni 2018.

Titel nummer 1: Risk inom konstnärlig forskning – chansning eller bekräftelse?

Risk – och relaterade ämnen såsom sårbarhet, öppenhet, osäkerhet, misslyckande och kuslig obestämdhet (uncanniness) – diskuteras ofta inom den konstnärliga forskningen. Men vi möter inte lika ofta ansatsen att gå bortom reflekterandet över subjektiva effekter och försök att förstå de större implikationerna av att införliva riskelementet i det konstnärliga skapandets material och ämne. Första numret av VIS avser att skapa en sådan möjlighet. Utgångspunkten för denna inbjudan till expositioner är att risk inte bara är en subjektiv föreställning, utan också en aspekt av det materiella – och därmed central för konstnärlig forskning och konstnärligt skapande överhuvudtaget.

Parallellt med ett sådant grundantagande finns idén om att något bör “stå på spel” i själva utformandet och genomförandet av ett konstnärligt forskningsprojekt – om nu konstnärlig forskning även fortsättningsvis ska vidga sin betydelse som disciplin. I den meningen är det viktigt att konstnärlig forskning rör sig bortom personliga bedömningar av gränsen mellan trygghet och risk och införlivar vidare intryck och världsbilder. Med denna inbjudan vill vi testa sådana idéer i och genom det konstnärliga skapandet.

VIS inbjuder var och en att bidra med arbeten till att utveckla material som på olika sätt manifesterar en reflektion om risk, likväl som en kritik av idéer rörande risk. De idéer som skissats ovan är en utgångspunkt, men inte en begränsning. Expositioner på norska, svenska, danska och engelska är välkomna.

Medverka — för forskare

Obs! Utlysningen för VIS nummer 1 stängdes 1 juni. Det går inte längre att ansöka till nummer 1. Nästa utlysning öppnar 1 september 2018.

För att ansöka: skicka in en skriftlig ansökan (PDF) som innehåller en beskrivning av din exposition (1–2 A4 sidor), ditt CV och 1–3 exempel på tidigare forskning. Högupplösta bilder, filmer och ljudfiler kan med fördel skickas via wetransfer.com eller Dropbox. Observera att din exposition inte får ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas i ansökningen, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.

Språk: svenska, norska, danska eller engelska.

Tidslinje VIS nummer 1
1/6: Deadline för ansökan till Call Issue #1
20/6: Urvalsbesked
10/6–1/9: Färdigställa exposition i Research Catalogue
2-21/9: Peer-Review-process
27/9: Möjlighet att arbeta vidare med expositionen
29/10: Slutligt urval
November: Lansering

Redaktionskommittén väljer ut tio bidrag till varje nummer. Går ditt bidrag vidare registrerar du ett konto i Research Catalogue och skapar expositionen med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". En färdig exposition skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "Submit for publication") och tilldelas en peer-revieware.

Ansökan skickas till:
visjournal@uniarts.se

Registrering i Research Catalogue

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i Research Catalogue (RC). Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Som forskare använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in, väljs tio ut och utvecklas vidare i expositionsformatet som finns i databasen Research Catalogue (RC).

Expositionen publiceras av forskaren själv via VIS portalsida som finns i RC. Därefter tilldelas expositionen utvald extern peer-revieware som har ca tre veckor på sig att komma med synpunkter. Peer-review-processen är delvis dialogbaserad. Efter peer-review-perioden har forskaren möjlighet att revidera expositionen, därefter skickas den in på nytt för publicering. Expositionen godkänns av redaktionskommittén innan den slutligen godkänns för publicering. Samtliga steg i processen utförs via de verktyg som RC erbjuder.

Medverka — för peer-revieware

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se