VIS OPEN CALL #9 (Avslutad)

VIS nummer 9 med tema ”Om minne og offentlig rom”. Redaktører Serge von Arx og Eliot Moleba.

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 9 avslutades 1 juni 2022.

VIS nummer 8, tema ”Om minne og offentlig rom” (Avslutad)

Offentlige rom er sentrale for politisk og sosialt liv, især innenfor våre urbane miljøer. Gater, torg og parker er scenen der hverdagslivet i stor grad utfoldes, og spiller en avgjørende rolle i å definere fellesskapsbåndene i nabolagene våre. Offentlige rom er i så måte samfunnets hovedarkiv og bærer i seg alle dets minner – skjult eller åpenlyst. Dette medfører, eller bereder grunnen for, spørsmål om det politiske ved minnet og det å minnes.

Vi oppfatter det offentlige rommet som et tomrom. Der kunsten i arkitektur og byplanlegging ligger i å presist ramme inn dets romlige potensiale, gir kunstnere det liv ved å engasjere, avsløre og katalysere sosiale møter, begge to skjer i en gjensidig avhengig dialog. «Om minne og offentlig rom» fokuserer på potensialiteten som skapes eller oppstår ut fra arbeid i og av det offentlige rom.

I denne utgaven av VIS, som også er organisert gjennom dialogisk kuratering, ønsker vi å invitere inn arbeid hvis kunstneriske intervensjoner eller inntrengen i offentlige rom trigger bevegelse eller handling som en form for å minnes. Intervensjonene må blandes inn i, utspilles eller innsettes i det offentlige rommet med den hensikt å fremkalle bevisst eller ubevisst respons fra publikum, og dermed bidra til eller initiere en debatt som oppstår abstrakt i form av bevegelse eller handling, heller enn verbalt. Hvordan setter disse kunstneriske intervensjonene skilletegn i urbane miljøers romlige stillhet eller støy?

Vi er interessert i de kunstneriske praksisene til forskere, kunstnere og arkitekter hvis arbeid både hyller og stiller spørsmål ved kunstens rolle i å håndtere kollektivt minne. På hvilke måter kan og får kunstnerisk arbeid oss til å reflektere, identifisere og avsløre samfunnet vårt og tilføre mening til våre byer? Hvordan kan forstyrrelser i den offentlige sfæren trigge frem en handlings- eller bevegelsesrespons som får oss til å relatere til og engasjeres i historiene og minnene som er innebygd i offentlige rom? Med andre ord, hva er det vi bestemmer oss for å huske, hva ignorerer vi og hva velger vi å glemme?

Redaktører: Serge von Arx og Eliot Moleba.

Hur skickar jag in ett förslag på exposition?

Nedan hittar du information kring hur du skickar in ett förslag. För ytterligare detaljer följer du denna länk (engelska): VIS submission and editorial process

Registrera ett konto (full account) i databasen Research Catalogue och skapa en exposition med hjälp av RC:s egna publiceringsverktyg ("Create exposition"). Läs mer under "Registrering i Research Catalogue". Expositionen skickas därefter in till VIS portalsida i RC (via "submit for review" och därefter välj "VIS, Nordic Journal for Artistic Research").

Expositionen kan vara i ett skisstadium. Lämna gärna kommentarer som förklarar din idé samt hur du tänkt utveckla och färdigställa expositionen. Väljer redaktionskommittén ut ditt förslag har du ca 4-5 månader på dig att färdigställa expositionen. Utvalda expositioner skickas vidare till extern peer-revieware.

Redaktionskommittén väljer ut 7 förslag till varje nummer av VIS.

Frågor skickas till:
visjournal@uniarts.se

Checklista

 1. Expositionen måste innehålla ditt för- och efternamn, titel på exposition och en kort sammanfattning (abstract). Formulera en sammanfattning som kortfattat förklarar vad din exposition handlar om (vad, varför, hur). Inkludera även en engelsk abstract om expositionsspråket är på svenska, norska eller danska.
 2. Expositionsskissen ska beskriva den konstnärliga forskningen, hur den konstnärliga forskningen kommer att framställas och hur expositionen kommer att använda sig av Research Catalogue som publiceringsplattform. Det rekommenderas att expositionsskissen utvecklas layoutmässigt och inte endast innehåller en text. Ge gärna exempel på hur och vilka medier som kommer att integreras.
 3. Språket kan vara på svenska, norska, danska eller engelska.
 4. Din exposition får inte ha publicerats tidigare. Har vissa delar av expositionen publicerats tidigare måste dessa beskrivas, och du måste även lyfta fram på vilket sätt din exposition kommer att skilja sig från tidigare publikationer.
 5. Copyright: Tänk på att du själv ska äga all material som laddas upp i expositionen.

Rekommendationer:

 • Använd Chicago som referenssystem.
 • Kontrollera att alla länkar fungerar, externa länkar ska öppnas i nytt fönster
 • Typografi – använd typsnitt som fungerar i olika webbläsare. (Vi föreslår Arial, Helvetica, Times, Courier, Verdana, Georgia)
 • Testkör expositionen i olika webbläsare – expositionen kan se olika ut!
 • Göm rullningslist (scrolling bars) om möjligt
 • Placera inte bilder inuti text-boxar (för att undvika att text och bild överlappar i olika versioner av webbläsare)

Licens
Samtliga expositioner ska använda sig av Creative Common licensen CC BY-NC-ND. Läs mer. Videomaterial, ljudfiler, text och bilder kan – om nödvändigt – använda en annan CC licens.

Arvode och kostnad
VIS betalar inte ut arvode till författare för deras arbete med expositionerna. Peer-review och publicering täcks helt av VIS och är kostnadsfria för deltagande författare.

Redaktionskommittén tar hänsyn till följande när förslag väljs ut:

 1. Hur väl expositionen relaterar till numrets tema
 2. Generell kvalité och relevans för den konstnärliga forskningen
 3. Om expositionen utgår från konstnärlig praxis och bidrar till vidare/ny kunskap och forskning
 4. Om expositionen bidrar till insikt, kunskap och medvetenhet om metoder, etik och kontext i konstnärliga processer
 5. Om expositionen är väsentlig/intressant för både dem inom fältet konstnärlig forskning – och utanför.

Registrering i Research Catalogue

Den internationella och flermediala databasen Research Catalogue (RC) är en öppen och offentlig sökbar databas som publicerar och arkiverar konstnärlig forskning. Den används av högskolor, universitet och organisationer inom de konstnärliga fälten.

Alla som ska medverka i VIS registrerar ett konto i RC. Peer-revieware skapar ett ”basic account” för att kunna tilldelas en exposition. Ett ”full account” krävs för att kunna skapa en exposition. Det är helt kostnadsfritt att använda RC.

Observera att det inte går att medverka i VIS utan att ha en koppling till RC. Vill du medverka, använder du RC-guiden nedan för att skapa en exposition. Det finns även kortare kurser som ges ut av vissa av RC:s institutionella medlemmar (se lista över samtliga medlemmar här.) Som registrerad användare kan du bjuda in medverkande forskare och formgivare till din exposition. Alla som medverkar måste ha registrerat ett konto.

Registrera dig i RC

RC-guide (kortfattad)

RC-guide (detaljerad)

Peer-Review-processen

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Av de förslag som skickas in väljs 7 expositioner.

De expositioner som går vidare genomgår en redaktionell peer-review innan de skickas vidare till extern peer-reviewer. Peer-review-processen tar ca 2 månader och är delvis dialogbaserad. I den dialogbaserade peer-review-processen fokuserar vi på diskussion, samarbete och utveckling – och tar därmed avstånd från den traditionella enkel- eller dubbelblinda referentgranskningen som är vanlig inom vetenskaplig forskning. Efter peer-review-processen ges tid till att utveckla expositionen vidare. Expositionen kommer att korrekturläsas innan publicering. Läs mer om peer-review-processen här: VIS – the Editorial Process.

Vi söker nya peer-revieware!

VIS vill utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av själva projekten.

Som peer-revieware för VIS är du expert inom ditt eget område och har en gedigen kunskap om vad konstnärlig forskning innebär. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av expositionsformatet i databasen Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar i experimenterande och okonventionella format.

En peer-revieware för VIS ska:

 1. vara förankrad i fältet konstnärlig forskning.
 2. ha en förståelse för och god inblick i den så kallade ”nordiska modellen” av konstnärlig forskning.[1] Detta innebär i korthet att forskningen är nära knuten till ämnesutveckling och konstnärlig utbildning och att den sätter den konstnärliga praktiken i första rummet.
 3. ha en god förmåga att bedöma den konstnärliga kvaliteten samt lyfta fram den konstnärliga praktiken i en exposition.
 4. vara införstådd med en dialogbaserad peer review-process (kontakta visjournal@uniarts.se för information).
 5. ha god insyn i Research Catalogue, alternativt erfarenhet av att referentgranska expositioner och artiklar experimenterande och okonventionella format.
 6. vara noggrann med avseende på källor, referenser och koherens.

[1] Se James Elkins, ”Six Cultures of PhD” i Handbook for Artistic Research Education, red. Mick Wilson och Schelte van Ruiten, Share/ELIA 2013.

Är du en potentiell peer-revieware för VIS? Intresseförklaring och CV skickas till: visjournal@uniarts.se