MAREIKE DOBEWALL

DEMMIN, LÅTA EN STAD LJUDA

Projektet Demmin – eine Stadt zum Klingen bringen (”Demmin – att låta en stad ljuda”) undersöker den tyska staden Demmins historia och berättelser genom att iscensätta en dialog mellan den lokala kören ”Peenechor” och platsen för Haus Demmin. Under en två veckor lång workshop utforskade Dobewall och amatörkören ”Peenechor” hur man skulle kunna ge plats och röst åt andra slags berättelser – berättelser om Demmins invånare och två försummade byggnader kända under det gemensamma namnet Haus Demmin (ruinerna efter en fästning från 1000-talet och en före detta herrgård). Med åldrande röster och en arkitektur i sönderfall, i sonisk dialog med varandra, skapades ett sjungande performance-verk under bar himmel. Berättelser, historia och sagor tog nya former genom sången. Denna platsspecifika performance väckte både besökarna och deltagarnas egna minnen men också deras fantasi, för att tillsammans bilda en holistisk upplevelse.

Biografi

Mareike Dobewall är doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. I sin forskning ställer hon frågor om ljudets platsbundenhet och intresserar sig för dialogen mellan musiker och rumslighet. I sina musikaliska verk arbetar hon helt och hållet akustiskt med live-framträdanden – med tonvikten på relationen mellan mänskliga kroppar och byggnadskroppar. Dobewall har arbetat som regissör för såväl film som teater och opera. Hon har studerat scenografi vid Akademi for scenekunst i Norge.