BJÖRN LARSSON, CARL JOHAN ERIKSON

ALLVARLIG PERSONLIG ÖVERTYGELSE

I videoverket Allvarlig personlig övertygelse – om mätningar av samvetet möter vi två grupper av människor som vid olika tillfällen intervjuats kring samvete och etik i relation till militärtjänstgöring. Den ena gruppen består av äldre män som sökte och beviljades vapenfri tjänst under 1970 och 80-talet och som ser tillbaka på ett vägval de genomförde i 18-årsåldern. Den andra gruppen består av unga människor idag som försöker besvara ett antal frågeställningar kring rätten att ta någon annans liv. Expositionen är en del av det konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda – historier om de vapenfria männen. Larssons och Eriksons metod inbegriper ett montage av ett stort antal röster som samlats in kollektivt genom statistiska undersökningar, open-call förfarande, genom annonsering i tidningar och på internet, intervjuer och sökningar i arkiv.

Biografi

Björn Larsson och Carl Johan Erikson har, i sina respektive konstnärskap, i ett stort antal konstnärliga projekt genererat alternativa berättelser och konstnärliga utsagor om svensk samtidshistoria. De har båda bedrivit gestaltande dokumentära projekt under långa tidsperioder där insamling av visuella dokument varit förutsättningen för vidare arbete. Båda arbetar som lärare på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Denna exposition är en del av det konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda – historier om de vapenfria männen som Larsson och Erikson jobbat med sedan 2013 och som resulterat i flera publikationer samt nationella och internationella presentationer och utställningar.