På konsertene våre legger vi til rette for kaos og uforutsigbarhet, og voldsomme moshpits. Vi forsøker å etablere en retningsløs energi uten noe særlig formål utover å “fuck shit up” i en hverdag som vi ofte opplever er kjedelig, passiv og forutsigbar. Gjennom denne praksisen er det spesielt en type erfaring som jeg har fattet interesse for – hvordan fare og frykt kan ta plass i en musikalsk opplevelse. Og midt oppi det; opplevelsen av «zen» i kaos. Da jeg ved en tilfeldighet kom over en artikkel om danger music viste det seg at fare i musikken allerede var konseptualisert. Hvilke erfaringer deler vi? Hvilke tilganger til å forstå fenomenet danger music finnes? Hvilken plass har disse sjeldne og spesielle opplevelsene mine av ro i danger music?

Publiceras 24 januari

Expositionen Voldelig Lyd publiceras 24 januari.