EVENT – HISTORY NOW, 4 MARS 2020

Välkommen på mingel och utställning på Historiska museet när VIS – Nordic Journal for Artistic Research presenterar nummer 3 med tema History Now.

Datum: Onsdag 4 mars 2020, kl. 17:30–20:00
Plats: Barockhallen, Historiska museet, Narvavägen 13-17, Stockholm

Död historia kan sägas representeras av objekt; artefakter och dokument. Levande historia av handlingar, gester och beteenden – av olika praktiker – som lämnas över från människa till människa, från generation till generation. Konstnärers försök och experiment med att ”återeffektuera” det förflutna i nuet har en liknande förmåga att väcka liv i historia. Till nummer 3 av tidskriften VIS – History Now – sökte vi just expositioner där konstnärlig praktik framkallar och behandlar historiens manifestationer i nuet. I de åtta bidrag som valdes ut finns olika ansatser att på olika sätt försöka att återskapa och omläsa det förflutna. Här ges möjligheter att om-tänka snarare an att återuppleva historien. Någon eller något agerar i en sådan situation ställföreträdare för det förflutna – och en möjlighet skapas för kunskap och inlevelse.

På Historiska Museet presenteras History Now – vi möter iscensättningar och omtagningar av historiskt material genom performance, dans, film, bildkonst och musik. Flera av numrets konstnärer bidrar med live-framträdanden och presentationer. Nedslag i numret görs – inte minst demonstrerar Behzad Khosravi-Noori ”själfångar-kameran”, en föregångare till polaroidkameran som hans morfar en gång använde i Teherans arbetarkvarter.

Deltagande konstnärer i History Now
Behzad Khosravi Noori – The Life of an Itinerant through a Pinhole
Marianna Christofides – Days In Between
Mareike Dobewall – Demmin, letting a city sound
Otto Ramstad – Lineage
Tina Carlsson – Jag vet hur folkhemmet luktar
Björn Larsson, Carl Johan Erikson – Allvarlig personlig övertygelse, om mätningar av samvetet
Eivind Buene – Telescopic Listening
Jostein Gundersen, Ruben Sverre Gjertsen, Alwynne Pritchard – Mouvance. Approaches to re-enacting historical music

Under kvällen öppnas även dörrarna till utställningen ”History unfolds – en reflektion” som presenterar utvalda föremål från museets samlingar men också lyfter fram berättelser och perspektiv som tidigare inte varit framträdande. Elisabet Ryd, Museipedagog på Historiska, finns på plats efter kl 19.00.

Passa på att träffa VIS redaktionskommitté, styrgrupp, medverkande konstnärer, peer-reviewers och andra viktiga aktörer inom konstnärlig forskning.

Museet har öppet extra länge med både restaurang och dj.

Facebook-event

Välkommen!