Tillgänglighet på VIS:s webbplats och i Research Catalogue

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på VIS webbplats. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på den här sidan, meddela oss att problemet finns.

Expositionerna i VIS har skapats med hjälp av Research Catalogue (läs mer ovan). Research Catalogue erbjuder forskaren en onlineplattform där ljud, bilder, video och text kan kombineras i ett integrerat format, och där den visuella dispositionen och grafiska formgivningen bestäms av författaren själv. Då expositionerna ger olika intryck och fungerar som visuella konstutställningar uppfyller dem inte alla kraven på tillgänglighet.

Kontakta oss om du behöver innehåll från de expositioner som inte är tillgängliga för dig. Vi kan antingen förmedla expositionerna i pdf-format eller samla delar av textinnehåll, bilder och video i en mer tillgänglig form.

Kontakt: visjournal@uniarts.se