Detta projekt äger rum i platser, miljöer och rum utanför den urbana sfären. Det är ett tvärsektoriellt samarbetsprojekt som utforskar de möjligheter som uppstår när offentliga miljöer betraktas ur perspektiv bortom den urbana normen. Målet är att återupprätta försvunna relationer och leta efter nya vägar som avviker från den antropocentriska kursen. Förtätning av städer har länge ansetts synonymt med hållbar utveckling, kreativitet och innovation. Ett alltför ensidigt urbant fokus leder dock till avveckling av rurala livsmiljöer och avståndstagande från människans beroende av den icke-mänskliga naturen. För att vi ska kunna hantera den globala uppvärmningen, krävs att de rurala miljöerna överlever. Således är denna konstnärliga forskning till största del utvecklad kring rurala händelser, utformad med arter och ekologier bortom människan och det urbana. Målet är att utforska hur konstnärliga och arkitektoniska interventioner kan skapa motberättelser till antropocentrismen. I den här expositionen presenterar jag den resa jag påbörjat, de samarbeten den lett fram till och förvandlingen det inneburit för mitt yrkesliv. Resultatet är en serie pågående projekt och processer som alla vittnar om hur jag utforskar gemenskap, samhörighet och ömsesidigt beroende mellan arter.

Biografi

Sergio Montero Bravo är verksam inom fälten konst, formgivning och arkitektur. Han är också verksam inom forskning som lektor på Konstfack och i konstnärskollektivet INLAND, som just nu är aktivt som en av flera Lumbung medlemmar under Documenta 15. I sin praktik utforskar han motberättelser till den antropocentriska diskursen i syfte att återupprätta försvunna relationer och hitta fler vägar bort från globala uppvärmningen. Hans arbete fokuserar på att bygga installationer som territorialiserar konstnärliga processer i livsmiljöer där discipliner, institutioner, samhällen och ekologier möts. Målet är att utveckla kunskap om konstnärliga processers förmåga att synliggöra berättelser som inspirerar till mer ömsesidiga förhållanden till icke mänskliga världar.

Nyckelord (exposition): communality, collborative, ruralism, Global Warming, oppositional narratives, metamorphosis, togetherness, artistic processes, architecture, design, nonhuman encounter, ecologies, participation, displacement, uncertainty, interdisciplinary, artistic research, pedagogy, vernacular

Språk: engelska

Originaltitel: Territorial Art, Design & Architecture

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.