VIS #8 oscillates between established structures and their innate disturbances. The seven expositions under the theme "rules and alternatives" operate in the blind spots and on the fringes of the arts, they open up new perspectives and frames, and recontextualize what is hidden in well known areas. Artistic research hereby actuates new work emerging from what exists.

Dette er første samredigerte utgave av VIS, et forsøk som ikke bare skiller seg fra vår etablerte norm, men som potensielt også introduserer en alternativ måte å organisere vår redaksjonelle prosess, som på sitt eget vis fungerer innenfor nettopp dette temaets økologi. De to redaktørene, Serge von Arx (som har vært medlem av redaksjonen siden dets oppstart) og Eliot Moleba (som nylig trådte inn som redaksjonsmedlem) møttes for første gang da vi initierte den samredaksjonelle prosessen, som en dialogisk form for tenkning og spørsmålsstilling. Vi ønsket å lage en utgave som gav rom til kunstnerisk forskningsarbeid posisjonert i dualiteten mellom det kjente og ukjente, det gamle og nye, det etablerte og det omveltende, med det formål å understreke tvetydigheten, det uskarpe og det liminale som i større og større grad identifiserer fremvoksende kunstkontekster bortenfor det kommodifiserte og skarpt avgrensede, kunst som oppstår og lever i utkanten.

Å sette spørsmålstegn ved og å oppløse avstanden mellom regler og alternativer gjennom sammensmelting, utslettelse og undergravelse av nettopp denne dikotomien, satte rammene for utlysningen til denne utgaven av VIS. Det åpnet opp for bidrag bortenfor distinkte kunstneriske grenser og gav rom til kunstneriske forskningsundersøkelser som opererer og eksisterer på terskler og i det prekære. Fokuset for utgaven er å bli bevisst perifere felt, blindsoner og områdene som forsvinner i det vi retter blikket mot dem.

Dualiteten som ligger til grunn for temaet vårt er som en strikk – med regler på den ene siden, og alternativer på den andre. Så lenge ingen del av strikken blir strukket, skjer det ingenting interessant. Men når den strekkes, i en hvilken som helst retning, introduseres spenning – en fruktbar grunn der noe interessant kan oppstå. Spenningen fra rykket blir til eller materialiserer det liminale rommet – og vi ønsket å utforske hvordan denne spenningen manifesteres eller formes i kunstneriske forskningsprosjekter, for å se hvordan kunstnere og forskere arbeider med, eller rettere sagt, gjør seg nytte av den.

8 utgave av VIS tilbyr syv eksposisjoner fra forskjellige steder som bringer en variasjon av liminale tilstander inn i en kritisk dialog, som et kart over spenningsfelter.

Serge von Arx and Eliot Moleba, Editors of VIS #8

Bild, “aardvark”, lånad från Dave Ball’s exposition “A to Z: Visualising Every Word in the Dictionary in Alphabetical Order” VIS #8.