Expositionen ”Smitte som skapelsemaskin” er basert på det kunstneriske prosjektet Kroppsliturgiske eksperimenter som er en utforskning av kunstens grenser i kirkerom og av kroppens grenser i kirkerom. I hvilken grad er kirken en skaper av kroppsforestillinger? Hva kan kirkehistorien og teologien si oss om vår relasjon til våre egne kropper? Pandemisituasjonen kaster nytt lys over disse spørsmålene: Huden blir smittebærer, berøring blir livsfarlig. Samtidig blir vi bevisst den dype betydningen som berøring og fysisk nærvær har for oss mennesker. Mellom berøringsangst og hudhunger fremstår prosjektet Kroppsliturgiske eksperimenter både tiltrekkende og utfordrende. Krisen tvinger frem et ønske om å skape nye former for berøring, i kunsten og i livet. Dette bidraget til VIS er skapt i samarbeid og dialog med scenekunstner Hanna Barfod, prest, sanger og stipendiat Mathias Gillebo, filmfotograf og klipper Mats Christian Rude Halvorsen og prest Arne Jor.

Biografi

Liv Kristin Holmberg er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole. Hun har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra Norges musikkhøgskole og Sibeliusakademiet i Helsinki. Hun har i tillegg studert filosofi og humanistiske fag i Oslo og Berlin. Holmberg har en tverrkunstnerisk praksis i grenseland mellom ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med særlig vekt på forholdet mellom kunst og tro. Hennes arbeid er vist på festivaler og kunstinstitusjoner i Norden, Tyskland og USA, samt i en rekke kirker i Norge og Nord-Europa.

Nyckelord (exposition): ritual theater, church art, performance, art, liturgy, organ player as ritual master, art in public space

Språk: norska

till expositionen

Gå till expositionen i databasen Research Catalogue.

Fotograf: Arild Myran