Tidskriften VIS – Nordic Journal for Artistic Research kommer ut med nummer sex på tisdag, 19 oktober. Temat för numret är "Smitta" och redaktör är Anna Lindal.

Nummer: 6
Tema: Smitta
Redaktör: Anna Lindal
Release: Tisdag 19 oktober, kl 17–17.45 på Artistic Research Autumn Forum 2021
Länk till strömmad version: https://www.youtube.com/watch?v=nCqwRiFC_XY&ab_channel=NTNUDethumanistiskefakultet

Numret presenterar fem expositioner som visar på smitta som ett konstnärligt begrepp, i betraktelser och analogier, i konstnärliga försök och fördjupningar, i levande exempel på hur performativ beröring och överföring komplicerats och omöjliggjorts under restriktioner och isolering, men också belyser fysisk närvaro och beröring som en grundförutsättning för konsten.

VIS nya redaktionskommittémedlemmar Eliot Mmantidi Moleba och Gunhild Mathea Husvik-Olaussen presenterar VIS #6 på konferensen, och Liv Kristin Holmberg medverkar med sin publicerade exposition.

Expositioner i numret:

  • Soft to the Touch: Performance, Vulnerability, and Entanglement in the Time of Covid. Jennifer Torrence
  • Corona Influentia och den mörkare materian. Timo Menke
  • Viral Drawings: Transmission BC / QT / AV. Karen Schiff
  • Smitte som skapelsesmaskin. Liv Kristin Holmberg
  • The Plot, The Compositor, Mourning/Mistakes. Alexandra Crouwers