Utlysningen till att medverka i VIS #7 stänger 1 juni 2020. Temat är Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga, redaktör Anna Lindal.

Tema: Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga
Redaktör: Anna Lindal
Open call: 1/3–1/6 2021
Planerad release: våren 2022

Idén om förvandling och metamorfos ligger bakom nästan allt mänskligt skapande och uttryck och har genomsyrat konsten sedan Ovidius. Men är tropen metamorfos fortfarande relevant eller har den blivit överflödig i en post-internet-era där tid, information och konst är sömlöst sammanflätade och där förändring är en ökande del av vardagen? Eller är tvärtom samtida konstnärliga processer speciellt väl lämpade att at ta sig an denna ständigt närvarande dynamik? Med VIS #7 vill vi bygga ett nummer som kan ge uttryck för hur sätten att sprida konstnärlig forskning också befinner sig i ständig förändring och metamorfos.

Läs mer: Medverka

Bild: Steve Montgomery CC-BY-SA 3.0