Utlysningen till att medverka i VIS #6 stänger 23 november 2020. Temat är Smitta, redaktör Anna Lindal.

Tema: Smitta
Redaktör: Anna Lindal
Open call: 31/8–23/11 2020
Planerad release: hösten 2021

I den globala pandemins spår föreslår VIS ett fokus på olika aspekter av smitta som ett kraftfullt och mångfacetterat begrepp, både bokstavligt och metaforiskt. Det finns paralleller och skillnader mellan överföring av biologisk infektion och det sätt på vilket konstnärliga verk och processer delas, sprids och breder ut sig – precis som när det gäller spridning av kunskap, rykten och myter. Inom konsten kan den visa sig som inspiration, imitation, återskapande, mimetik, referenser, visklekar – och på många andra sätt. Hur smittar vi konstnärer varandra? Hur förflyttar sig konsten och dess estetik, idéer och former mellan konstnärliga områden och mellan konsten och dess mottagare? Har konsten någon effekt på den växande rädslan och protektionismen mellan länder och regioner? Är formerna inom forskningen för referenser och dokumentation ett sätt att urskilja mönster för konstnärlig smitta? VIS välkomnar förslag som behandlar smitta ur något av dessa perspektiv och naturligtvis flera andra.

Läs mer: Medverka