VIS – Nordic Journal for Artistic Research är en digital tidskrift om konstnärlig forskning i Norden. Tidskriften är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Syftet med tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden. VIS webbplats lanserades 9 april 2018 i samband med publicering av nummer 0. Nummer 1 publicerades 24 januari 2019.

Om Vis

Allt eftersom den konstnärliga forskarvärlden växer, så växer även samarbetet mellan de många instituten för konstutbildning i Norden. Vi har gemensamma handledare och medlemmar i expertkommittéer för konstens mindre och mer specialiserade områden, vår akademiska personal medverkar i utbyten och flyttar mellan grannländer, vi använder varandras expertis i universitets- och fakultetsstyrelser, och våra studenter och lärare deltar i varandras forum och konferenser.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU) har båda haft idén att starta en tidskrift för att sprida konstnärlig forskning. Vi är därför glada över att nu tillsammans kunna lägga grunden för en digital tidskrift inom konstnärlig forskning (visjournal.nu). Varje nummer kommer att innehålla 5–9 peer-reviewade expositioner och ska ges ut två gånger om året. Syftet med tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för dem som vill lära sig om och fördjupa sig i konstnärliga forskning i Norden. Målet är att stärka det nordiska samarbete för konstnärlig forskning. Med tidskriften vill vi bidra till insikt, kunskap och medvetenhet om de konstnärliga processernas metoder, etik och sammanhang.

Namnet VIS har samma betydelse på svenska och norska. Det betyder både ”visa” och att ”vara vis”, men referera även till orden ”process” och ”metod”. Vis är dessutom latin för ”kraft” eller ”styrka”. De latinska rötterna vis och vid betyder även “se”, och är ursprunget till ord som ”visibilitet” och ”evidens”. VIS – Nordic Journal for Artistic Research strävar därför efter att synliggöra frågor som rör konstnärlig forskning både med styrka och med visdom.

VIS nyhetsbrev

Vill du få nyheter om VIS? Prenumerera här!

Kontakt

VIS – Nordic Journal for Artistic Research
visjournal.nu
E-post: visjournal@uniarts.se

Heidi Paatere Möller, Redaktionell projektledare
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Ansvarig utgivare

Johan Scott
Prorektor
Stockholms konstnärliga högskola

Samarbete mellan SKH och PKU

VIS leds av en styrgrupp bestående av tre representanter från Stockholms konstnärliga högskola (SKH), och tre representanter från Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU).

En redaktionskommitté, bestående av sju medlemmar, ansvarar över innehåll, peer-review-process och call.

Språk

Tidskriften ska bidra till utveckling av ett nordiskt fackspråk som i sin tur ska stärka den diskursiva dimensionen av konstnärlig forskning i Norden. Huvudspråket för tidskriften ska vara norska, svenska eller danska. Expositioner på engelska godtas också.

Styrgrupp

Paula Crabtree
Rektor, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Paula Crabtree är konstnär och antropolog. Hon var rektor vid Bergen Academy of Art and Design (KHiB) i Norge (2010–2014). Sedan 2012 har hon varit vice ordförande för ELIA – European League of Institutes of the Arts. Hon har tjänstgjort i flera rådgivande styrelser som riktar in sig på konstbaserad / konstnärlig forskning, som PEEK i Österrike och det schweiziska universitetsprogrammet för samarbetsdoktorer. Crabtree är också medlem i Det strategiska orienteringsrådet vid PSL Paris Research University.

Ann Kroon
Chef för forskningskansliet (tf), Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Ann Kroon är tf chef för forskningskansliet på SKH som ansvarar för stöd till forskning och forskarutbildning. Hon är doktor i sociologi från Uppsala universitet (2007) och har bred erfarenhet från undervisning, forskning och administration, med flera internationella inslag. Ann är därtill vidareutbildad inom foto och konstnärlig forskning på Akademin Valand och Konstfack. Hon ersätter Jenny Tyllström i VIS styrgrupp 2020–2021.

Geir Ivar Strøm
Fagdirektør, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Geir Strøm er avdelingsdirektør for Program for kunstnerisk utviklingsprogram som er en del av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Han er utdannet ved Norges handelshøyskole og har lang erfaring innen administrasjon av høyere utdanning og forskning fra ulike stillinger og institusjoner i Norge. Han har vært aktiv i norske og nordiske universitetsadministrasjonsnettverk og sitter også i styret til Society for artistic research (SAR).

Hans Knut Sveen
Oppnevnt fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Hans Knut Sveen er førsteamanuensis i cembalo på Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Som utøver arbeider han spesielt med historiske tasteinstrument og kopier av slike, og han eksperimenterer ofte med kombinasjonen av akustisk, syntetisk og samplet lyd. Han var styremedlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i periodene 2010–2014 og 2015–2018.

Inger Stray Lien
Styreleder, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Lien er sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole (nå NTNU). Hun har vært direktør ved Arkitekthøgskolen i 1990–1995 og assisterende universitetsdirektør ved UiO i 1995-2005. Hun er nå pensjonist, men har kontakt med sektoren gjennom styreverv.

Johan Scott
Professor, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Johan Scott är konstnär och var professor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1997–2007. Under åren 2002–2007 var han prorektor vid KKH. 2011–2014 var han prefekt vid Scenkonstinstitutionen vid Stockholms dramatiska högskola. Scott är verksam som konstnär och har regelbundet utställningar såväl nationellt som internationellt. Han var styrelseledamot och medarbetare i Mejanlabs 2004–2007, och är ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna från 2002.

Jenny Tyllström (tjänsteledig)
Chef för forskningskansliet, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Jenny Tyllström är chef för forskningskansliet på SKH som ansvarar för stöd till forskning och forskarutbildning. Hon är utbildad i retorik och idéhistoria vid Södertörns högskola och Stockholms universitet, har lång erfarenhet av administration inom konstnärlig högre utbildning och har tidigare arbetat som lärare i retorik vid Södertörns högskola och med publikarbete på teater Unga Klara i Stockholm och Riksteatern i Sverige.

Redaktionskommitté (2019–2021)

Serge von Arx
Professor, Architect ETH/SIA, Artistic Director Scenography, Norwegian Theatre Academy Østfold University College

Professor Serge von Arx er kunstnerisk leder for Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet arkitekt fra ETH Zürich i Sveits og har forsket mye på kunstnerisk utviklingsarbeid i møtepunktet mellom arkitektur og scenekunst. Serge von Arx er medlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og kurator for Prague Quadrennialens arkitekturdel i 2015 og 2019. Han har hatt mange scenografiske oppsetninger innen teater, opera, utstillings- og arkitekturprosjekter med en rekke internasjonale kunstnere, inkludert over 50 produksjoner med Robert Wilson.

Magnus Bärtås
Forskningsledare och Vice rektor, Konstfack

Magnus Bärtås är konstnär, filmare och författare och sedan 2018 forskningsledare och vice rektor på Konstfack. 2010 presenterade han sin avhandling i konstnärlig forskning på Göteborgs Universitet ("You Told Me – Work stories and Video essays”). Tillsammans med Fredrik Ekman publicerar han essäer på Bonniers förlag och hans verk visas på gallerier, museer och filmfestivaler i Sverige och utomlands.

Darla M Crispin
Direktør for Arne Nordheim-senteret, NMH

Professor Darla Crispin er viserektor for forskning og kunstnerisk utvikling samt direktør for Arne Nordheim-senteret (NordART) ved Norges musikkhøgskole i Oslo (NMH). Darla er pianist og kommer fra Canada. Hun har en Concert Recital Diploma fra Guildhall School of Music & Drama og en doktorgrad i historisk musikkvitenskap fra Kings College i London. Hun er spesielt opptatt av musikalsk modernitet, særlig den andre wienerskole.

Anna Lindal
Violinist

Anna Lindal är violinist, inom främst experimentell nutida musik, forskare och professor i musikalisk gestaltning med lång och gedigen internationell erfarenhet inom stora delar av musik- och kulturvärlden. Hon har bland annat varit prefekt på Institutionen för Opera på Stockholms konstnärliga högskola, dekan för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ordförande i Society for Artistic Research samt konsertmästare i Kungliga filharmonikerna i Stockholm.

Trond Lossius
Professor og ph.d.-leder ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet og professor II ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen

Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd og sted gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk.

Lina Persson
Forskare i film, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Lina Persson är bildkonstnär och forskare med ett särskilt intresse för ekologi, geologi, vetenskaplighet, mytologi, science fiction och maktretorik. Hon arbetar med animation och rörliga bilder i installationer och har ställt ut både i Sverige och utomlands. Hon är belönad med bl.a. Konstnärsnämndens arbetsstipendier, IASPIS ateljestipendium och Västra Götalands Ateljéstipendium i Kina. Har tidigare undervisat på bl.a. Fotohögskolan i Göteborg och Konstakademin i Oslo samt Stockholms konstnärlig högskola.

Cecilia Roos
Vicerektor för forskning, Forskningscentrum, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Cecilia Roos är dansare, forskare och professor i konstnärlig praktik med stor nationell och internationell erfarenhet. Roos blev utsedd till professor 2008 och verkade som prefekt for institutionen för dans på DOCH, Dans och Cirkushögskolan under åren 2010–2016. 1 januari 2017 tillträdde hon som Vicerektor för forskning på SKH.

Research Catalogue

Research Catalogue (RC) är en internationell och flermedial databas för konstnärlig forskning som har runt 9000 användare. RC drivs av Society for Artistic Research (SAR) och finansieras till stor del av sina portalpartners. Portalpartners består av bland annat organisationer, institutioner och tidskrifter inom de konstnärliga fälten. Stockholms konstnärliga högskola, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid och VIS är alla tre portalpartners till RC.

Alla expositioner som presenteras i VIS skapas av forskarna själva med hjälp av RC:s publiceringsverktyg. Expositionernas utformning har därför stor variation och styrs inte av färdiga mallar eller specifika formgivningskrav. Vem som helst kan publicera en exposition i RC och innehållet bedöms och kontrolleras inte annat än inom ramarna för användarvillkoren. Däremot – de expositioner som presenteras på visjournal.nu har noga valts ut av redaktionskommittén och genomgått en peer-review-process innan de godkänns för publicering.

Besök VIS portalpartnersida i RC: VIS Journal

Läs mer om RC här: här

Övriga tidskrifter kopplade till RC: Ruukku, Journal for Artistic Research (JAR) och Sonic Studies.