Styrgrupp

Cecilie Broch Knudsen
Leder for Programstyret, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Cecilie Broch Knudsen er utdannet bokillustratør og billedkunstner og har praktisk-pedagogisk utdanning. Hun var rektor på Kunsthøgskolen i Oslo fra 2007 til 2015, og rektor ved Einar Granum Kunstfagskole fra 1996–2007. Hun innehar en rekke norske og internasjonale styreverv, blant dem: Styreleder Trafo Kunsthall, Styremedlem Talent Norge AS, Varamedlem i styret for Nasjonalmuseet for kunst, design ag arkitektur, Styremedlem European League of institutes of the arts, Styremedlem PEEK, det østeriske finansieringsprogrammet for kunstnerisk forskning.

Paula Crabtree
Rektor, Stockholms konstnärliga högskola

Paula Crabtree är konstnär och antropolog. Hon var rektor vid Bergen Academy of Art and Design (KHiB) i Norge (2010–2014). Sedan 2012 har hon varit vice ordförande för ELIA – European League of Institutes of the Arts. Hon har tjänstgjort i flera rådgivande styrelser som riktar in sig på konstbaserad / konstnärlig forskning, som PEEK i Österrike och det schweiziska universitetsprogrammet för samarbetsdoktorer. Crabtree är också medlem i Det strategiska orienteringsrådet vid PSL Paris Research University.

Geir Ivar Strøm
Avdelingsdirektør, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Geir Strøm er avdelingsdirektør for Program for kunstnerisk utviklingsprogram som er en del av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Han er utdannet ved Norges handelshøyskole og har lang erfaring innen administrasjon av høyere utdanning og forskning fra ulike stillinger og institusjoner i Norge. Han har vært aktiv i norske og nordiske universitetsadministrasjonsnettverk og sitter også i styret til Society for artistic research (SAR).

Hans Knut Sveen
Styrets nestleder, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Hans Knut Sveen er førsteamanuensis i cembalo på Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Som utøver arbeider han spesielt med historiske tasteinstrument og kopier av slike, og han eksperimenterer ofte med kombinasjonen av akustisk, syntetisk og samplet lyd. Han er styremedlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i periodene 2010–2014 og 2015–2018.

Johan Scott
Professor och prorektor, Stockholms konstnärliga högskola

Johan Scott är konstnär och var professor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1997–2007. Under åren 2002–2007 var han prorektor vid KKH. 2011–2014 var han prefekt vid Scenkonstinstitutionen vid Stockholms dramatiska högskola. Scott är verksam som konstnär och har regelbundet utställningar såväl nationellt som internationellt. Han var styrelseledamot och medarbetare i Mejanlabs 2004–2007, och är ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna från 2002.

Jenny Tyllström
Chef för forskningskansliet, Stockholms konstnärliga högskola

Jenny Tyllström är chef för forskningskansliet på SKH som ansvarar för stöd till forskning och forskarutbildning. Hon är utbildad i retorik och idéhistoria vid Södertörns högskola och Stockholms universitet, har lång erfarenhet av administration inom konstnärlig högre utbildning och har tidigare arbetat som lärare i retorik vid Södertörns högskola och med publikarbete på teater Unga Klara i Stockholm och Riksteatern i Sverige.

Redaktionskommitté (2017–2019)

Serge von Arx
Professor, Architect ETH/SIA, Artistic Director Scenography, Norwegian Theatre Academy Østfold University College

Professor Serge von Arx er kunstnerisk leder for Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet arkitekt fra ETH Zürich i Sveits og har forsket mye på kunstnerisk utviklingsarbeid i møtepunktet mellom arkitektur og scenekunst. Serge von Arx er medlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og kurator for Prague Quadrennialens arkitekturdel i 2015 og 2019. Han har hatt mange scenografiske oppsetninger innen teater, opera, utstillings- og arkitekturprosjekter med en rekke internasjonale kunstnere, inkludert over 50 produksjoner med Robert Wilson.

Magnus Bärtås
Forskningsledare och Vice rektor, Konstfack

Magnus Bärtås är konstnär, filmare och författare och sedan 2018 forskningsledare och vice rektor på Konstfack. 2010 presenterade han sin avhandling i konstnärlig forskning på Göteborgs Universitet ("You Told Me – Work stories and Video essays”). Tillsammans med Fredrik Ekman publicerar han essäer på Bonniers förlag och hans verk visas på gallerier, museer och filmfestivaler i Sverige och utomlands.

Darla M Crispin
Direktør for Arne Nordheim-senteret, NMH

Professor Darla Crispin er viserektor for forskning og kunstnerisk utvikling samt direktør for Arne Nordheim-senteret (NordART) ved Norges musikkhøgskole i Oslo (NMH). Darla er pianist og kommer fra Canada. Hun har en Concert Recital Diploma fra Guildhall School of Music & Drama og en doktorgrad i historisk musikkvitenskap fra Kings College i London. Hun er spesielt opptatt av musikalsk modernitet, særlig den andre wienerskole.

Mia Engberg
Forskare i film och media, Stockholms konstnärliga högskola

Mia Engberg är filmare och forskare vid Stockholm konstnärliga högskola. Bland hennes verk kan nämnas Belleville Baby som belönades med en Guldbagge för bästa dokumentärfilm 2013 och det feministiska konstprojektet Dirty Diaries – 12 shorts of feminist porn. Hon är en av grundarna till arthouse-kollektivet Story. För närvarande driver hon ett 4-årigt forskningsprojekt, The Visual Silence med stöd från Vetenskapsrådet. Inom projektet produceras en långfilm som kommer att ha premiär under 2018.

Anna Lindal
Prefekt för institutionen Opera, Stockholms konstnärliga högskola

Anna Lindal är violinist, inom främst experimentell nutida musik, forskare och professor i musikalisk gestaltning med lång och gedigen internationell erfarenhet inom stora delar av musik- och kulturvärlden. Hon har bland annat varit dekan för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ordförande i Society for Artistic Research samt konsertmästare i Kungliga filharmonikerna i Stockholm.

Cecilia Roos
Vicerektor för forskning, Forskningscentrum, Stockholms konstnärliga högskola

Cecilia Roos är dansare, forskare och professor i dansinterpretation med stor nationell och internationell erfarenhet. Roos blev utsedd till professor 2008 och verkade som prefekt for institutionen för dans på DOCH, Dans och Cirkushögskolan under åren 2010–2016. 1 januari 2017 tillträdde hon som Vicerektor för forskning på Stockholms konstnärliga högskola.

Trond Lossius
Leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogrammet Kunsthøgskolen i Oslo

Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd og sted gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk.