Styrgrupp

Paula Crabtree
Rektor, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Paula Crabtree är konstnär och antropolog. Hon var rektor vid Bergen Academy of Art and Design (KHiB) i Norge (2010–2014). Sedan 2012 har hon varit vice ordförande för ELIA – European League of Institutes of the Arts. Hon har tjänstgjort i flera rådgivande styrelser som riktar in sig på konstbaserad / konstnärlig forskning, som PEEK i Österrike och det schweiziska universitetsprogrammet för samarbetsdoktorer. Crabtree är också medlem i Det strategiska orienteringsrådet vid PSL Paris Research University.

Ann Kroon
Chef för forskningskansliet, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Ann Kroon är chef för forskningskansliet på SKH som ansvarar för stöd till forskning och forskarutbildning. Hon är doktor i sociologi från Uppsala universitet (2007) och har bred erfarenhet från undervisning, forskning och administration, med flera internationella inslag. Ann är därtill vidareutbildad inom fotografi och konstnärlig forskning på Akademin Valand och Konstfack.

Geir Ivar Strøm
Fagdirektør, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse).

Geir Strøm er avdelingsdirektør for Program for kunstnerisk utviklingsprogram som er en del av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Han er utdannet ved Norges handelshøyskole og har lang erfaring innen administrasjon av høyere utdanning og forskning fra ulike stillinger og institusjoner i Norge. Han har vært aktiv i norske og nordiske universitetsadministrasjonsnettverk og sitter også i styret til Society for artistic research (SAR).

Michael Duch
Oppnevnt, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse).

Michael Francis Duch er professor i kontrabass ved NTNU – Institutt for musikk, hvor han også er nestleder for forskning. Han er tidligere medlem av Akademiet for yngre forskere og var kunststipendiat ved NTNU i perioden 2007-2010 med prosjektet Friimprovisasjon – Sjanger og Metode, hvor han forsket på friimprovisasjon og eksperimentell musikk. Duch har vært med på over 70 utgivelser i ulike format, og har samarbeidet med blant andre John Tilbury, Pauline Oliveros, Mats Gustafsson, George Lewis, AMM, Christian Wolff, Tony Conrad og Joëlle Léandre.

Inger Stray Lien
Styreleder, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse).

Lien er sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole (nå NTNU). Hun har vært direktør ved Arkitekthøgskolen i 1990–1995 og assisterende universitetsdirektør ved UiO i 1995-2005. Hun er nå pensjonist, men har kontakt med sektoren gjennom styreverv.

Ellen J Røed
Professor och prorektor, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Røed är prorektor och professor i film och media vid Stockholms konstnärliga högskola. Røed har sedan 2004 undervisat och forskat vid konstnärliga högskolor och utvecklat konstnärliga praktiker genom en interdisciplinär framförhållning där hon särskild undersöker rörliga bilders materiella och sociala betingelser och hur de fungerar performativt. Hon har arbetat med att utveckla den konstnärliga forskningen sedan 2012; särskilt i styrelsen för The Norwegian Artistic Research Programme och för närvarande i ELIA:s arbetsgrupp för konstnärlig forskning.

Redaktionskommitté (2021)

Serge von Arx
Professor, Architect ETH/SIA, Artistic Director Scenography, Norwegian Theatre Academy Østfold University College

Professor Serge von Arx er kunstnerisk leder for Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet arkitekt fra ETH Zürich i Sveits og har forsket mye på kunstnerisk utviklingsarbeid i møtepunktet mellom arkitektur og scenekunst. Serge von Arx er medlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og kurator for Prague Quadrennialens arkitekturdel i 2015 og 2019. Han har hatt mange scenografiske oppsetninger innen teater, opera, utstillings- og arkitekturprosjekter med en rekke internasjonale kunstnere, inkludert over 50 produksjoner med Robert Wilson.

Magnus Bärtås
Forskningsledare och Vice rektor, Konstfack

Magnus Bärtås är konstnär, filmare och författare och sedan 2018 forskningsledare och vice rektor på Konstfack. 2010 presenterade han sin avhandling i konstnärlig forskning på Göteborgs Universitet ("You Told Me – Work stories and Video essays”). Tillsammans med Fredrik Ekman publicerar han essäer på Bonniers förlag och hans verk visas på gallerier, museer och filmfestivaler i Sverige och utomlands.

Anna Lindal
Violinist

Anna Lindal är violinist, inom främst experimentell nutida musik, forskare och professor i musikalisk gestaltning med lång och gedigen internationell erfarenhet inom stora delar av musik- och kulturvärlden. Hon har bland annat varit prefekt på Institutionen för Opera på Stockholms konstnärliga högskola, dekan för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ordförande i Society for Artistic Research samt konsertmästare i Kungliga filharmonikerna i Stockholm.

Behzad Khosravi Noori
Lektor i Parktik, kommunikation och design på School Of Arts, Humanities & Social Sciences, Habib University

Behzad Khosravi Noori, Ph.D. är konstnär, författare, utbildare och nekromantiker. Hans forskningsbaserade praktik omfattar filmer, installationer och arkivstudier. Khosravi Noori använder personliga erfarenheter som en språngbräda för att genom konstnärlig forskning etablera ett hypotetiskt förhållande mellan personliga minnen och viktiga världshändelser mellan mikro- och makrohistoria.

Eliot Mmantidi Moleba
Stipendiat vid Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO

Eliot Moleba är en teaterskapare, regissör och forskare, som periodvis genomför slumpmässiga journalisthandlingar. Han var interndramaturg vid The South African State Theatre (2015–2018) innan han flyttade till Norge för forskarstudier vid KHiO. Hans huvudsakliga intresse är narrativforskning, med ett särskilt fokus på hur vi använder narrativ för att genom tal göra oss själva verkliga, men också för att placera oss själva i en specifik plats och tid.

Gunhild Mathea Husvik-Olaussen
Kunstner

Olaussens kunstneriske praksis i de siste ti årene har bestått av både soloarbeid og samarbeidsprosjekt i ulike kunstnerkonstellasjoner. Verkene, som beveger seg mellom scenekunst, visuell kunst, musikk og lydkunst, har blitt vist i galleri, på stedsspesifikke locations, i offentlig rom, og på teater- dans- og musikk- scener i Norge, Europa, Asia og USA. Husvik-Olaussen disputerte til doktorgrad i scenografi ved Akademi for Scenekunst i 2021 og hun har siden vært aktiv som ekstern spesialist ved Den Norske Filmskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Rytmisk Konservatorium i København. Hun er for tiden engasjert som formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere.

Cecilia Roos
Vicerektor för forskning, Forskningscentrum, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Cecilia Roos är dansare, forskare och professor i konstnärlig praktik med stor nationell och internationell erfarenhet. Roos blev utsedd till professor 2008 och verkade som prefekt for institutionen för dans på DOCH, Dans och Cirkushögskolan under åren 2010–2016. 1 januari 2017 tillträdde hon som Vicerektor för forskning på SKH.