Styrgrupp

Paula Crabtree
Rektor, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Paula Crabtree är konstnär och antropolog. Hon var rektor vid Bergen Academy of Art and Design (KHiB) i Norge (2010–2014). Sedan 2012 har hon varit vice ordförande för ELIA – European League of Institutes of the Arts. Hon har tjänstgjort i flera rådgivande styrelser som riktar in sig på konstbaserad / konstnärlig forskning, som PEEK i Österrike och det schweiziska universitetsprogrammet för samarbetsdoktorer. Crabtree är också medlem i Det strategiska orienteringsrådet vid PSL Paris Research University.

Ann Kroon
Chef för forskningskansliet, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Ann Kroon är chef för forskningskansliet på SKH som ansvarar för stöd till forskning och forskarutbildning. Hon är doktor i sociologi från Uppsala universitet (2007) och har bred erfarenhet från undervisning, forskning och administration, med flera internationella inslag. Ann är därtill vidareutbildad inom fotografi och konstnärlig forskning på Akademin Valand och Konstfack.

Geir Ivar Strøm
Fagdirektør, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Geir Strøm er avdelingsdirektør for Program for kunstnerisk utviklingsprogram som er en del av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Han er utdannet ved Norges handelshøyskole og har lang erfaring innen administrasjon av høyere utdanning og forskning fra ulike stillinger og institusjoner i Norge. Han har vært aktiv i norske og nordiske universitetsadministrasjonsnettverk og sitter også i styret til Society for artistic research (SAR).

Michael Duch
Oppnevnt fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Michael Francis Duch er professor i kontrabass ved NTNU – Institutt for musikk, hvor han også er nestleder for forskning. Han er tidligere medlem av Akademiet for yngre forskere og var kunststipendiat ved NTNU i perioden 2007-2010 med prosjektet Friimprovisasjon – Sjanger og Metode, hvor han forsket på friimprovisasjon og eksperimentell musikk. Duch har vært med på over 70 utgivelser i ulike format, og har samarbeidet med blant andre John Tilbury, Pauline Oliveros, Mats Gustafsson, George Lewis, AMM, Christian Wolff, Tony Conrad og Joëlle Léandre.

Inger Stray Lien
Styreleder, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, DIKU

Lien er sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole (nå NTNU). Hun har vært direktør ved Arkitekthøgskolen i 1990–1995 og assisterende universitetsdirektør ved UiO i 1995-2005. Hun er nå pensjonist, men har kontakt med sektoren gjennom styreverv.

Johan Scott
Professor, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Johan Scott är konstnär och var professor i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1997–2007. Under åren 2002–2007 var han prorektor vid KKH. 2011–2014 var han prefekt vid Scenkonstinstitutionen vid Stockholms dramatiska högskola. Scott är verksam som konstnär och har regelbundet utställningar såväl nationellt som internationellt. Han var styrelseledamot och medarbetare i Mejanlabs 2004–2007, och är ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna från 2002.

Redaktionskommitté (2021)

Serge von Arx
Professor, Architect ETH/SIA, Artistic Director Scenography, Norwegian Theatre Academy Østfold University College

Professor Serge von Arx er kunstnerisk leder for Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Han er utdannet arkitekt fra ETH Zürich i Sveits og har forsket mye på kunstnerisk utviklingsarbeid i møtepunktet mellom arkitektur og scenekunst. Serge von Arx er medlem i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og kurator for Prague Quadrennialens arkitekturdel i 2015 og 2019. Han har hatt mange scenografiske oppsetninger innen teater, opera, utstillings- og arkitekturprosjekter med en rekke internasjonale kunstnere, inkludert over 50 produksjoner med Robert Wilson.

Magnus Bärtås
Forskningsledare och Vice rektor, Konstfack

Magnus Bärtås är konstnär, filmare och författare och sedan 2018 forskningsledare och vice rektor på Konstfack. 2010 presenterade han sin avhandling i konstnärlig forskning på Göteborgs Universitet ("You Told Me – Work stories and Video essays”). Tillsammans med Fredrik Ekman publicerar han essäer på Bonniers förlag och hans verk visas på gallerier, museer och filmfestivaler i Sverige och utomlands.

Anna Lindal
Violinist

Anna Lindal är violinist, inom främst experimentell nutida musik, forskare och professor i musikalisk gestaltning med lång och gedigen internationell erfarenhet inom stora delar av musik- och kulturvärlden. Hon har bland annat varit prefekt på Institutionen för Opera på Stockholms konstnärliga högskola, dekan för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och ordförande i Society for Artistic Research samt konsertmästare i Kungliga filharmonikerna i Stockholm.

Trond Lossius
Professor og ph.d.-leder ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet og professor II ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen

Trond Lossius undersøker forhold mellom lyd og sted gjennom feltopptak, audiovisuelle installasjoner og tverrfaglige prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Han utvikler programvare for omkretsende lyd og prosessering av media til bruk i egne prosjekter, og har publisert forskningsresultater i internasjonale konferanser og tidsskrifter relatert til databasert lyd og musikk.

Eliot Mmantidi Moleba
Stipendiat vid Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO

Eliot Moleba är en teaterskapare, regissör och forskare, som periodvis genomför slumpmässiga journalisthandlingar. Han var interndramaturg vid The South African State Theatre (2015–2018) innan han flyttade till Norge för forskarstudier vid KHiO. Hans huvudsakliga intresse är narrativforskning, med ett särskilt fokus på hur vi använder narrativ för att genom tal göra oss själva verkliga, men också för att placera oss själva i en specifik plats och tid.

Gunhild Mathea Husvik-Olaussen
Kunstner

Olaussens kunstneriske praksis i de siste ti årene har bestått av både soloarbeid og samarbeidsprosjekt i ulike kunstnerkonstellasjoner. Verkene, som beveger seg mellom scenekunst, visuell kunst, musikk og lydkunst, har blitt vist i galleri, på stedsspesifikke locations, i offentlig rom, og på teater- dans- og musikk- scener i Norge, Europa, Asia og USA. Husvik-Olaussen disputerte til doktorgrad i scenografi ved Akademi for Scenekunst i 2021 og hun har siden vært aktiv som ekstern spesialist ved Den Norske Filmskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Rytmisk Konservatorium i København. Hun er for tiden engasjert som formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere.

Cecilia Roos
Vicerektor för forskning, Forskningscentrum, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)

Cecilia Roos är dansare, forskare och professor i konstnärlig praktik med stor nationell och internationell erfarenhet. Roos blev utsedd till professor 2008 och verkade som prefekt for institutionen för dans på DOCH, Dans och Cirkushögskolan under åren 2010–2016. 1 januari 2017 tillträdde hon som Vicerektor för forskning på SKH.