Nummer 8 av VIS publicerades 18 november 2022. Numret innehåller sju expositioner och temat är ”of Rules and Alternatives”. Redaktörer: Serge von Arx och Eliot Moleba.

Öppna