Nummer 7 av VIS publicerades 14 mars 2022. Numret innehåller fem expositioner och temat är ”Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga”. Redaktör: Anna Lindal

Öppna