Nummer 6 av VIS publicerades 19 oktober 2021. Numret innehåller fem expositioner och temat är ”Smitta”. Redaktör: Anna Lindal

Öppna