VIS OPEN CALL #3 (AVSLUTAT)

Temat för numret är ”History Now”. Ansökningstiden var 13 mars till 10 juni 2019.