Bakgrund och vision

Allt eftersom den konstnärliga forskarvärlden växer, så växer även samarbetet mellan de många instituten för konstutbildning i Norden. Vi har gemensamma handledare och medlemmar i expertkommittéer för konstens mindre och mer specialiserade områden, vår akademiska personal medverkar i utbyten och flyttar mellan grannländer, vi använder varandras expertis i universitets- och fakultetsstyrelser, och våra studenter och lärare deltar i varandras forum och konferenser.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) har båda haft idén att starta en tidskrift för att sprida konstnärlig forskning. Vi är därför glada över att nu tillsammans kunna lägga grunden för en digital tidskrift inom konstnärlig forskning (visjournal.nu). Varje nummer kommer att innehålla 5–9 peer-reviewade expositioner och ska ges ut två gånger om året. Syftet med tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för dem som vill lära sig om och fördjupa sig i konstnärliga forskning i Norden. Målet är att stärka det nordiska samarbete för konstnärlig forskning. Med tidskriften vill vi bidra till insikt, kunskap och medvetenhet om de konstnärliga processernas metoder, etik och sammanhang.

Namnet VIS har samma betydelse på svenska och norska. Det betyder både ”visa” och att ”vara vis”, men referera även till orden ”process” och ”metod”. Vis är dessutom latin för ”kraft” eller ”styrka”. De latinska rötterna vis och vid betyder även “se”, och är ursprunget till ord som ”visibilitet” och ”evidens”. VIS – Nordic Journal for Artistic Research strävar därför efter att synliggöra frågor som rör konstnärlig forskning både med styrka och med visdom.

Styrgruppen: Cecilie Broch Knudsen, Paula Crabtree, Geir Ivar Strøm, Hans Knut Sveen, Johan Scott och Jenny Tyllström

Nummer 0 av VIS

Det första numret av VIS presenterar åtta expositioner skapade av forskare inom de konstnärliga fälten. Samtliga medverkande har noga valts ut och bjudits in av redaktionskommittén som fokuserat på att presentera bästa praxis inom konstnärlig forskning.

Expositionerna har gått igenom en dialogbaserad peer-review-process. Detta är något som redaktionskommittén vill utveckla vidare i kommande nummer och tanken är att processen ska bli ett signalement för VIS.

Varje exposition presenteras på VIS webbplats och har en redaktionell text som förklarar varför den medverkande forskaren blev utvald. Själva expositionen, å andra sidan, finns i sin helhet i databasen och publiceringsplattformen Research Catalogue. Expositionerna utforskar skilda ämnen och forskaren har valt att arbeta med olika verktyg och metoder i det erbjudna formatet.

Redaktionskommittén vill tacka alla medverkande för deras inspirerande arbete som på ett exemplariskt vis sätter tonen för kommande nummer.

Redaktionskommittén: Serge von Arx, Magnus Bärtås, Darla Crispin, Mia Engberg, Anna Lindal, Trond Lossius och Cecilia Roos