Call och Peer-Reviewing

Inför varje nytt nummer går redaktionskommittén ut med ett open call. Skicka in ditt bidrag enligt instruktionerna nedan. Redaktionskommittén går därefter igenom alla bidrag och väljer ut tio som går vidare i processen och får skapa en exposition.

Utvalda forskare ska registrera ett konto i RC och skapa en exposition i det publiceringsverktyg som RC erbjuder. Som forskare har du ca fyra månader på dig att färdigställa din exposition. När expositionen är klar skickar du in den för publicering till VIS – Nordic Journal for Artistic Research.

Expositionen tilldelas därefter utvald extern peer-revieware som har ca tre veckor på sig att komma med synpunkter. Peer-review-processen är delvis dialogbaserad. Efter peer-review-perioden har du som forskare möjlighet att revidera expositionen, därefter skickar du in den på nytt för publicering. Expositionen godkänns av redaktionskommittén innan den slutligen publiceras. Samtliga steg i processen utförs via de verktyg som RC erbjuder.

Medverka — för peer-revieware

Redaktionen för VIS Nordic Journal for Artistic Research bjuder in till expositioner för nummer 1 på konceptet risk inom konstnärligt skapande och konstnärlig forskning:

Titel nummer 1: Risk i konstnärlig forskning – chansning eller bekräftelse?

VIS önskar utforska nya idéer om peer-review inom konstnärlig forskning. Redaktionen intresserar sig särskilt för modeller som kombinerar en noggrann bedömning med en modell för samarbete och utveckling av projekten. Potentiella fackgranskare bör, i linje med temats potential, även vara öppna för att utforska vad risk kan betyda i kontexten av både fackgranskning och kvalitetssäkring mer generellt.

VIS inbjuder till intresseförklaringar från potentiella fackgranskare att utforska dessa teman genom arbetet med VIS nummer 1. Intresseförklaringar skickas senast 1 juni 2018, tillsammans med aktuellt CV, till: visjournal@uniarts.se