Tema “One more time, let's do it again!” – Trond Lossius, redaktør for VIS nummer 5

OECD Frascati-manualen definerer fem kriterier som må innfris for at aktivitet skal kvalifisere som forskning og utvikling. Det femte kriteriet er at aktiviteten må kunne overføres eller reproduseres [1]. Å reprodusere forskning har vist seg mer krevende enn tidligere antatt, og det siste tiåret har det oppstått en «reproduksjonskrise» i flere forskningsdisipliner [2]. Denne krisen omfatter også de humanistiske fagene [3].

Det er legitimt å spørre om slike vitenskapeligbaserte forskningskonsepter uten videre kan overføres til kunstnerisk utviklingsarbeid [4]. Et eksempel er tolkning av klassiske musikkrepertoar: Har det noen som helst mening å vurdere denne høyst personlige virksomheten i relasjon til vitenskapelige idealer om reproduksjon? Eller må interpretasjon snarere betraktes som en aktivitet som forhandler frem et kunstnerisk spenningsfelt og mulighetsrom mellom nyskaping og forvalting av tradisjoner? Og mellom respekt for tidligere komponisters intensjoner og behovet for å åpne opp for nye tolkninger, på måter som alltid leder frem til noe nytt?

Heller enn å drøfte spørsmål om reproduksjon, ønsker VIS #5 å reflektere over hva det kan lede til i kunstnerisk utviklingsarbeid når man gjør noe en gang til. Å gjøre noe igjen og igjen er vanlig i mange kunstneriske praksiser. Utøvende kunst krever innstudering (på fransk: répétition), og det som er ferdig innstudert fremføres ofte flere ganger [5]. Andre kunstnere arbeider med serier av verk, eller kommer tilbake til et motiv, en tematikk eller et spørsmål på nytt og på nytt. Mange kunstneriske prosjekter har nytte av å få nye muligheter, og særlig kan dette gjelde innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Repetisjon kan være resultat av beviste valg eller oppstå når situasjoner, hendelser, bevegelser og handlinger gjentar seg innenfor den kunstneriske praksisen, såkalte «recurrences» [6]. Kunstnere kan arbeide med gjentagelser innenfor sin egen praksis, eller gå i dialog med andres arbeid ved å ny-lese, sette opp på nytt, referere, reprodusere, appropriere, gjenbruke, sample eller «re-enacte» [7].

Brian Eno og Peter Schmidt forstår repetisjon som en form for endring [8]. Hvilke innsikter kan vokse frem ved å gjøre noe igjen og igjen over et lengre tidsrom? Hvordan kan kunstnerisk utviklingsarbeid trekke veksler på og utvikles gjennom slike iterasjoner? VIS ønsker velkommen fremlegging av kunstnerisk utviklingsarbeid hvor det er sentralt at noe gjøres en gang til. Vi ønsker bidrag som presenterer den kunstneriske forskningens problemstillinger, kontekster, praksiser og resultat og som reflekterer over hvordan det å gjøre noe en gang til, igjen og igjen, bidrar til utvikling av kunstnerisk praksis, utforskning, innsikt og erkjennelse.

(Tittelen i utlysningen er et sitat fra teksten til en låt av Röyksopp og Robyn [9].)

Fotnoter:

[1] OECD. (2015). Frascati Manual 2015. Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. The measurement of scientific, technological and innovation activities. Paris: OECD Publishing, p. 45.
[2] Baker, M. (2016). 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nature, 533(7604), 452–454. https://doi.org/10.1038/533452a
[3] Peels, R., & Bouter, L. (2018). The possibility and desirability of replication in the humanities. Palgrave Communications, 4(1), 95. https://doi.org/10.1057/s41599-018-0149-x
[4] Ruiten, S. van, Wilson, M., & Borgdorff, H. (Eds.). (2013). SHARE: Handbook for artistic research education (Amsterdam, ELIA), p. 25.
[5] Crispin, Darla, Hultqvist, Anders and Lagerström, Cecilia (Eds). (2016). Repetitions and Reneges, PARSE Journal, 3, 7-11 (Gothenburg, University of Gothenburg). https://parsejournal.com/article/introduction-to-repetitions-and-reneges/
[6] Bandlien, B. Å. (2019). PhD-project: Recurrences - a method and practice within dance and choreography (2016-). Retrieved 15 December 2019, from PhD-project: Recurrences -a method and practice within dance and choreography (2016-) website: https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2425899
[7] Se tematikk for VIS #3 «History Now».
[8] «Repetition is a form of change.» Eno, B., & Schmidt, P. (2001). Oblique Strategies. Over one hundred worthwhile dilemmas (5th ed.) [Deck of cards].
[9] Berge, S., Brundtland, T., & Robyn. (2014). Do it again. Arts & Crafts. https://www.youtube.com/watch?v=btBSxtKzF6Q