Tema ”Metamorfoser – skildringar av det ständigt föränderliga” – Anna Lindal, redaktör för VIS nummer 7

Gregor Samsa vaknar upp i sin säng en morgon förvandlad till en gigantisk skalbagge och blir en skam för sin familj, alienerad, en främling i sitt eget hem. Kafkas uppseendeväckande, bisarra och mörkt humoristiska novell använder metamorfosens bildspråk och beskriver ett av modernitetens centrala dilemman.

Konst som berör förvandling och metamorfos (ursprungligen ett begrepp för en mer eller mindre abrupt utvecklingsförändring i formen eller strukturen hos ett djur) har varit närvarande genom årtusendena. Den romerska poeten Ovidius berättelser baserade på de grekiska myterna är sammanbundna av idén om förvandling och har inspirerat otaliga författare, konstnärer och musiker genom historien. Man skulle kunna säga att idén om förvandling ligger bakom nästan allt mänskligt skapande och uttryck.

Men hur koppla förvandling i konsten till vår egen tid, där förändring har en ökande närvaro i vardagen? Där förmågan att förändras och anpassa sig ses som en väsentlig överlevnadsstrategi i samhällen som utvecklas i en rasande takt? Upplevelsen, som tränger sig på mer och mer, är att världen befinner sig i en brytpunkt där alla steg, varåt de än leder, är av avgörande betydelse. Dessutom konfronteras vi från alla håll av förändringar i traditionella sätt att leva och arbeta, resa – och till och med skapa.

Är tropen metamorfos, i en sådan universellt metamorfisk värld, fortfarande relevant eller har den blivit överflödig? Har vår post-internet-era, där tid, information och konst är sömlöst sammanflätade och där en dramaturgi av riktningar, utveckling och transformationer genomsyrar livet, gjort begreppet metamorfos omodernt och onödigt som medvetet ingripande i ett annars jämnt flöde? Eller omvänt – är samtida konstnärliga processer speciellt väl lämpade att ta sig an denna ständigt närvarande dynamik genom sin inneboende förmåga att omforma material och idéer, förändra riktningar och ståndpunkter och kröka verkligheten, tiden och medvetandet?

Till det här numret av VIS bjuder vi in er att skicka in era tankar, perspektiv och konstnärliga verk på temat metamorfos med alla sina konnotationer – de som nämns i den här texten och andra som kan vara viktiga för er. Från dessa bidrag hoppas vi bygga ett nummer som kan ge uttryck för hur sätten att sprida konstnärlig forskning också befinner sig i ständig förändring och metamorfos.