Titel nummer 1: Risk inom konstnärlig forskning – chansning eller bekräftelse?

Risk – och relaterade ämnen såsom sårbarhet, öppenhet, osäkerhet, misslyckande och kuslig obestämdhet (uncanniness) – diskuteras ofta inom den konstnärliga forskningen. Men vi möter inte lika ofta ansatsen att gå bortom reflekterandet över subjektiva effekter och försök att förstå de större implikationerna av att införliva riskelementet i det konstnärliga skapandets material och ämne. Första numret av VIS avser att skapa en sådan möjlighet. Utgångspunkten för denna inbjudan till expositioner är att risk inte bara är en subjektiv föreställning, utan också en aspekt av det materiella – och därmed central för konstnärlig forskning och konstnärligt skapande överhuvudtaget.

Parallellt med ett sådant grundantagande finns idén om att något bör “stå på spel” i själva utformandet och genomförandet av ett konstnärligt forskningsprojekt – om nu konstnärlig forskning även fortsättningsvis ska vidga sin betydelse som disciplin. I den meningen är det viktigt att konstnärlig forskning rör sig bortom personliga bedömningar av gränsen mellan trygghet och risk och införlivar vidare intryck och världsbilder. Med denna inbjudan vill vi testa sådana idéer i och genom det konstnärliga skapandet.

VIS inbjuder var och en att bidra med arbeten till att utveckla material som på olika sätt manifesterar en reflektion om risk, likväl som en kritik av idéer rörande risk. De idéer som skissats ovan är en utgångspunkt, men inte en begränsning. Expositioner på norska, svenska, danska och engelska är välkomna.