VIS CALL nummer 3 (AVSLUTAT)

Resultatet av evalueringen meddelas till de sökande mellan 24–28 juni 2019.