VIS OPEN CALL nummer 5

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 5 är öppen från 17 februari till 1 juni 2020.