VIS OPEN CALL nummer 5 (avslutad)

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 5 avslutades 1 juni 2020.