VIS OPEN CALL nummer 6 med tema ”Smitta”.

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 6 är öppen 31 augusti till 23 november 2020.