Call: Vis 03 – History Now

Vill du medverka i VIS med din konstnärliga forskning? Skicka in din ansökan senast 1 juni 2019!