VIS OPEN CALL nummer 6 med tema ”Smitta”. (Avslutad)

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 6 var öppen 31 augusti till 23 november 2020.