Nummer 4 av VIS Publiceras 14 oktober 2020. Numret innehåller sju expositioner och temat är ”Spor i materiale og teknikk”. Redaktör: Trond Lossius

Öppna