Nummer 3 av VIS publicerades 1 mars 2020. Numret innehåller åtta expositioner och temat är “History Now”. Redaktör: Magnus Bärtås.

Öppna