Nummer 2 av VIS publiceras 23 september 2019. Numret innehåller fem expositioner och temat är "Förfrämligande". Redaktör: Magnus Bärtås.

Öppna