Nummer 1 av VIS publicerades 24 januari 2019. Numret innehåller tio expositioner och temat är ”Risk”. Redaktör: Darla Crispin.

Öppna