Pilotnumret ”Nummer 0” av VIS publicerades 9 april 2018. Det första numret av VIS presenterar åtta expositioner skapade av forskare inom de konstnärliga fälten. Redaktör: Redaktionskommittén för VIS (delat uppdrag).

Öppna