STÄNGD: Åpen utlysning: Medlemmer i redaksjonskomité

Den öppna utlysningen av medlemskap i redaktionskommitén har nu stängt. Tack till alla som har sökt rollen.