Åpen utlysning: Medlemmer i redaksjonskomité

VIS – Nordic Journal for Artistic Research er et digitalt tidsskrift som utgis to ganger årlig i samarbeid mellom Stockholms konstnärliga högskola (SKH) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Diku). Vi leter nå etter to nye medlemmer til redaksjonskomiteen.

Medlemmene i redaksjonskomiteen avgjør i felleskap tema og overordnet retning for tidsskriftet, velger ut hvilke eksposisjoner som skal publiseres og gir redaksjonell tilbakemelding på bidragene. Medlemmene bytter på å fungere som redaktør for utgavene. Stillingen varer foreløpig i to år, og medfører omtrent 80 arbeidstimer årlig. Medlemmer som ikke er ansatt ved en utdanningsinstitusjon mottar godtgjørelse.

For å søke stillingen bør du ha en etablert kunstpraksis og erfaring med å utføre, veilede eller vurdere kunstnerisk utviklingsarbeid, fortrinnsvis tverrfaglig. Vi tilstreber en mer balansert redaksjonskomité og oppfordrer spesielt kandidater som kan bidra med perspektiver på mangfold og bevissthet rundt kunstnerisk utviklingsarbeid utenfor en vestlig kontekst til å søke. I tillegg er det ønskelig at aktuelle kandidater har norsk, dansk eller engelsk som morsmål – eller språkkunnskaper tilnærmet morsmål.

For å søke på stillingen sender du e-post med CV og et kort brev som beskriver hvorfor du er godt egnet som medlem av redaksjonskomiteen til visjournal@uniarts.se innen 10. mars 2021.