VIS – Nordic Journal for Artistic Research är en digital tidskrift om konstnärlig forskning i Norden. Tidskriften är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Syftet med tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden. VIS webbplats lanserades 9 april 2018 i samband med publicering av nummer 0. Nummer 1 publicerades 24 januari 2019.