VIS – Nordic Journal for Artistic Research är en digital tidskrift om konstnärlig forskning, med ett särskilt fokus på Norden. Det finns en genomgående tanke att tydliggöra hur viktig reflektion är som mental disciplin för nordiska forskande konstnärer, och hur detta genererar ny kunskap då det vävs ihop med konstnärlig praktik. Tidskriften är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse).