Om Vis

Syftet med VIS är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden, och att dessutom vara en plattform för internationell konstnärlig forskning med ett motsvarande fokus på reflektion. VIS är en tidskrift med öppen tillgång som använder SARs plattform Research Catalogue för att ta emot och granska expositioner, samt för att publicera sina nummer. VIS webbplats lanserades 9 april 2018 i samband med publicering av nummer 0.

Allt eftersom den konstnärliga forskarvärlden växer, så växer även samarbetet mellan de många instituten för konstutbildning i Norden. Vi har gemensamma handledare och medlemmar i expertkommittéer för konstens mindre och mer specialiserade områden, vår akademiska personal medverkar i utbyten och flyttar mellan grannländer, vi använder varandras expertis i universitets- och fakultetsstyrelser, och våra studenter och lärare deltar i varandras forum och konferenser.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse) är glada att tillsammans ha kunnat skapa och stödja en digital tidskrift för konstnärlig forskning. Tidskriften ges ut två gånger om året och varje nummer innehåller 5–7 peer-reviewade expositioner. Med tidskriften vill vi bidra till insikt, kunskap och medvetenhet om de konstnärliga processernas metoder, etik och sammanhang. Vi hoppas att en sådan sammanhållen och brett erkänd regional resurs kan verka för att ytterligare stärka samarbete i Norden kring konstnärlig forskning.

VIS leds av en styrgrupp bestående av tre representanter från Stockholms konstnärliga högskola (SKH), och tre representanter från Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse). En redaktionskommitté, bestående av sju medlemmar, ansvarar för innehåll, peer-review-process och utlysningar. Kommittén har antagit ett angreppssätt gällande peer review där man, istället för att ha en blind process, etablerar en dialog mellan författare och peer-revieware.

VIS håller i en öppen utlysning inför varje nummer. Upp till sju expositioner väljs ut av redaktionskommittén för att tas vidare till peer-review-processen.

Expositionerna i tidskriften använder licensen CC BY-NC-ND (från nummer 1 och framåt). Licensen innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman. Läs mer.

VIS nyhetsbrev

Vill du få nyheter om VIS? Prenumerera här!

Kontakt

VIS – Nordic Journal for Artistic Research
visjournal.nu
E-post: visjournal@uniarts.se

Heidi Paatere Möller, Redaktionell projektledare
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Ansvarig utgivare

Cecilia Roos
Vicerektor för Forskning
Stockholms konstnärliga högskola

Språk

Tidskriften ska bidra till utveckling av ett nordiskt fackspråk som i sin tur ska stärka den diskursiva dimensionen av konstnärlig forskning i Norden. Huvudspråket för tidskriften ska vara norska, svenska eller danska. Forskare som talar engelska, även som andraspråk, är välkomna att skicka in bidrag på engelska.

Namnet VIS

Namnet VIS har samma betydelse på svenska och norska. Det betyder både ”visa” och att ”vara vis”, men referera även till orden ”process” och ”metod”. Vis är dessutom latin för ”kraft” eller ”styrka”. De latinska rötterna vis och vid betyder även “se”, och är ursprunget till ord som ”visibilitet” och ”evidens”. VIS – Nordic Journal for Artistic Research strävar därför efter att synliggöra frågor som rör konstnärlig forskning både med styrka och med visdom.