Om Vis

Allt eftersom den konstnärliga forskarvärlden växer, så växer även samarbetet mellan de många instituten för konstutbildning i Norden. Vi har gemensamma handledare och medlemmar i expertkommittéer för konstens mindre och mer specialiserade områden, vår akademiska personal medverkar i utbyten och flyttar mellan grannländer, vi använder varandras expertis i universitets- och fakultetsstyrelser, och våra studenter och lärare deltar i varandras forum och konferenser.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU) har båda haft idén att starta en tidskrift för att sprida konstnärlig forskning. Vi är därför glada över att nu tillsammans kunna lägga grunden för en digital tidskrift inom konstnärlig forskning (visjournal.nu). Varje nummer kommer att innehålla 5–9 peer-reviewade expositioner och ska ges ut två gånger om året. Syftet med tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för dem som vill lära sig om och fördjupa sig i konstnärliga forskning i Norden. Målet är att stärka det nordiska samarbete för konstnärlig forskning. Med tidskriften vill vi bidra till insikt, kunskap och medvetenhet om de konstnärliga processernas metoder, etik och sammanhang.

Namnet VIS har samma betydelse på svenska och norska. Det betyder både ”visa” och att ”vara vis”, men referera även till orden ”process” och ”metod”. Vis är dessutom latin för ”kraft” eller ”styrka”. De latinska rötterna vis och vid betyder även “se”, och är ursprunget till ord som ”visibilitet” och ”evidens”. VIS – Nordic Journal for Artistic Research strävar därför efter att synliggöra frågor som rör konstnärlig forskning både med styrka och med visdom.

VIS nyhetsbrev

Vill du få nyheter om VIS? Prenumerera här!

Kontakt

VIS – Nordic Journal for Artistic Research
visjournal.nu
E-post: visjournal@uniarts.se

Heidi Paatere Möller, Redaktionell projektledare
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm

Ansvarig utgivare

Johan Scott
Prorektor
Stockholms konstnärliga högskola

Samarbete mellan SKH och PKU

VIS leds av en styrgrupp bestående av tre representanter från Stockholms konstnärliga högskola (SKH), och tre representanter från Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (DIKU).

En redaktionskommitté, bestående av sju medlemmar, ansvarar över innehåll, peer-review-process och call.

Språk

Tidskriften ska bidra till utveckling av ett nordiskt fackspråk som i sin tur ska stärka den diskursiva dimensionen av konstnärlig forskning i Norden. Huvudspråket för tidskriften ska vara norska, svenska eller danska. Expositioner på engelska godtas också.