Research Catalogue

Research Catalogue (RC) är en internationell och flermedial databas för konstnärlig forskning som har runt 9000 användare. RC drivs av Society for Artistic Research (SAR) och finansieras till stor del av sina portalpartners. Portalpartners består av bland annat organisationer, institutioner och tidskrifter inom de konstnärliga fälten. Stockholms konstnärliga högskola, Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid och VIS är alla tre portalpartners till RC.

Alla expositioner som presenteras i VIS skapas av forskarna själva med hjälp av RC:s publiceringsverktyg. Expositionernas utformning har därför stor variation och styrs inte av färdiga mallar eller specifika formgivningskrav. Vem som helst kan publicera en exposition i RC och innehållet bedöms och kontrolleras inte annat än inom ramarna för användarvillkoren. Däremot – de expositioner som presenteras på visjournal.nu har noga valts ut av redaktionskommittén och genomgått en peer-review-process innan de godkänns för publicering.

Besök VIS portalpartnersida i RC: VIS Journal

Läs mer om RC här: här

Övriga tidskrifter kopplade till RC: Ruukku, Journal for Artistic Research (JAR) och Sonic Studies.